สำนักงาน กสทช. ขึ้นรับรางวัลระดับนานาชาติ ASOCIO 2023 ICT Award

สำนักงาน กสทช. ขึ้นรับรางวัลระดับนานาชาติ ASOCIO 2023 ICT Award

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. รับรางวัล ASOCIO 2023 ICT Award ในสาขา Digital Government Award จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการแห่งภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย 24 เขตเศรษฐกิจ (Asian-Oceanian Computing Industry Organization: ASOCIO) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นับว่าเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับสำนักงาน กสทช.