The Lung Run วิ่งเร็ว ฉับไว ห่างไกล COPD” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

The Lung Run วิ่งเร็ว ฉับไว ห่างไกล COPD” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เป็นภัยเงียบที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของโลก โดยในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายนจะมีการร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค สามารถดูแลและดำเนินชีวิตของตนเองและคนรอบข้างให้อยู่กับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้อย่างมีความสุข โดยทางมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของโรคนี้จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังให้กับสังคมไทยขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ในปีนี้ ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล ประธานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล หน่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนามมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมวันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโลกให้กับภาคประชาชน ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 โดยภายในงานมีทั้งกิจกรรมให้ความรู้และสิ่งที่น่าสนใจมากมายสำหรับการดูแลสุขภาพปอด เช่น การทำเครื่องดื่มสุขภาพที่ดีกับปอด หรือการทำกายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

นอกจากนี้ มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ยังร่วมมือกับ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด พัฒนาสื่อความรู้เสมือนการเล่นเกม “The Lung Run วิ่งเร็ว ฉับไว ห่างไกล COPD” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และประชาชนทั่วไปร่วมสนุกและได้เรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยมีแนวคิดว่า “ปอดที่ดี คือ ปลอด COPD” โดยสื่อการเรียนรู้นี้สามารถเรียนรู้ได้ทางสมาร์ทโฟน ให้ผู้เล่นจำลองการวิ่งเพื่อเลือกปัจจัยในการป้องกันหรือรักษาและหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นปัจจัยกระตุ้นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยคะแนนของผู้เล่นจะถูกนำมาจัดอันดับเพื่อร่วมรับอุปกรณ์ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพจากมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย

เสียงตอบรับของเกมจากงานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง COPD World Day ได้มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในการเข้าร่วมสนุกและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก โดยผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://copdthelungrun.com โดยผู้ที่ได้รับอุปกรณ์ออกกำลังกาย จะได้รับการติดต่อจากมูลนิธิหลังจากจบกิจกรรม