มูลนิธิ “รักกัน เราทำได้” มอบเงินสนับสนุนปรับปรุงสถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67

มูลนิธิ

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร ประธานมูลนิธิ “รักกัน เราทำได้”  มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงสถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,500,000 บาท โดยมีแพทย์หญิงสุธี สฤษฎิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ขยายและปรับปรุงสถานที่พักคอยผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการสาธารณสุข 67  หลังจากในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่านมา สถานที่พักคอยเพื่อเข้ารับการตรวจรักษามีไม่เพียงพอ เกิดความลำบากต่อผู้สูงวัยที่ต้องนั่งรถเข็น จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและถูกสุขอนามัย

นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครกู้ภัยที่เสียชีวิตในขณะปฎิบัติภารกิจเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 จํานวน 4 ท่าน โดยมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้รับมอบ ครอบครัวละ 30,000 บาท จำนวนรวม 120,000 บาท เพื่อทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ มูลนิธิ “รักกัน เราทำได้”  ได้รับเงินสนับสนุนการทำกิจกรรม จากบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข การพัฒนาสังคม และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม