กิจกรรม “Big Match 2566” จับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดประเทศไทย

กิจกรรม “Big Match 2566” จับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดประเทศไทย

หอการค้าฯ เปิดโอกาสเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ห้าง Modern Trade ผ่าน กิจกรรม “Big Match 2566” จับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดประเทศไทย

กิจกรรม “Big Match 2566” จับคู่ธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย จัดโดยคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผลักดันผู้ประกอบการและเกษตรกรสู่การจับคู่ธุรกิจกับ 7ห้าง Modern Trade ชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ 7-Eleven, TOPS, Gourmet Market, Lotus’s, Big C, Robinson Lifestyle และ Makro เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาด Modern Trade ขยายช่องทางการกระจายสินค้า และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดรับสมัครให้ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อวันที่ 5-31 ตุลาคม ที่ผ่านมา และดำเนินการคัดเลือกและพิจารณามาจนถึงการเจรจาจับคู่ธุรกิจร่วมกับ Modern Trade ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งจัดขึ้น ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเปิดกิจกรรม “Big Match 2566” การจับคู่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร่วมกับตลาด Modern Trade ซึ่งเป็นช่องทางทางการค้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และกล่าวถึงบทบาทของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกร โดยได้รวบรวมประเด็นและข้อเสนอแนะในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทย ผ่านการจัดทำ “สมุดปกขาว” ซึ่งได้รับการฟังเสียงจากของผู้ประกอบการถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงนี้

หอการค้าไทย จึงต้องการให้มีการสนับสนุนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SMEs ฟื้นตัวควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้ SMEs พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นระบบภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หอการค้าไทย ยังได้เล็งเห็นความสำคัญในการขจัดอุปสรรคและการเตรียมการรับมือกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ของผู้ประกอบการ ด้วยการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นระบบ ผ่านโครงการ PromptBiz และสนับสนุนโอกาสทางการค้าและการตลาดของผู้ประกอบการ เพื่อแสวงหาช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการได้สามารถเติบโตและเข้มแข็ง และสามารถต่อยอดธุรกิจจากกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ประธานคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม “Big Match 2566” ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกร ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตร Modern Trade และหน่วยงานภาครัฐภายใต้คณะกรรมการจับคู่ธุรกิจ ทั้งนี้ ในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการสมัครนำเสนอสินค้าตั้งแต่ 5-31 ตุลาคม 2566 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 349 ราย และมีสินค้าให้พิจารณาคัดเลือกมากถึง 1,200 รายการ และมีผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น (Pre-Screen) ถึง157 ราย ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว