CMAN คว้ารางวัลสถานประกอบการประหยัดพลังงานดีเด่น

CMAN คว้ารางวัลสถานประกอบการประหยัดพลังงานดีเด่น

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มอบโล่รางวัลสถานประกอบการที่มีผลการประหยัดพลังงานดีเด่น หมวดสถานประกอบการประเภทโรงงานให้กับ นายบรรพต กังวานนครชัย (ขวา) ผู้จัดการทั่วไปสายปฏิบัติการผลิต บริษัท เคมีแมน จำกัด(มหาชน) หรือ CMAN ภายในงาน “ครบรอบ 20 ปี อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ สู่ปีแห่ง คน เครื่องจักร และระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ CMAN ที่มีความสามารถในการพัฒนาพลังงานที่มีผลการประหยัดพลังงานดีเด่น และได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้