ชี้แจงกรณีการใช้ย่านความถี่ในการส่งผ่านข้อมูลของสมาร์ทมิเตอร์

ตามที่มีการนำเสนอข่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้ความถี่ย่านเดียวกับ IoT เกรงจะเกิดการรบกวนสัญญาณอุปกรณ์่ในบริเวณใกล้เคียง นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเรียนชี้แจงว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่าง เตรียมการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์จำนวนมากกว่า 116,308 เครื่อง ตามโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารติดตั้งในมิเตอร์แบบดิจิทัลเพื่อให้บริการ รูปแบบใหม่ที่ดียิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของตนเองผ่าน Mobile Application หรือ Energy Web Portal และวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็ว เนื่องจากสมาร์ทมิเตอร์สามารถ แจ้งเตือนกลับมายังระบบได้

ระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) ของสมาร์ทมิเตอร์ใช้ย่านความถี่ในการส่งผ่านข้อมูลของตัวอุปกรณ์ ซึ่งจากการสำรวจจากทั่วโลก ย่านความถี่ 900 MHz และ 2.4 GHz เป็นย่านความถี่ที่ถูกนำไปใช้งานสำหรับสมาร์ทมิเตอร์อย่างแพร่หลาย การเลือกนำไปใช้งานขึ้นอยู่กับกฎระเบียบด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของแต่ละประเทศ ซึ่งแตกต่างกัน

สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการระบุย่านความถี่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานด้าน Smart Grid การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเปิดกว้างให้ผู้ประมูลงานสามารถเลือกใช้ความถี่ที่เหมาะสมในการนำไปใช้ในงานสมาร์ทมิเตอร์ได้ โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าอุปกรณ์ ที่เสนอและจะนำมาใช้ติดตั้งใช้งานในโครงการ ผ่านการรับรองตามระเบียบกฎเกณฑ์จากสำนักงาน กสทช. แล้ว เพื่อยืนยันว่าสมาร์ทมิเตอร์จะไม่ส่งสัญญาณไปรบกวนอุปกรณ์อื่นที่ใช้งานอยู่ในย่านเดียวกัน หรือย่านใกล้เคียง ซึ่งผู้ชนะการประมูลได้เสนออุปกรณ์ที่ใช้งานในย่านความถี่ 920 – 925 MHz โดยในช่วงของการติดตั้งระบบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ให้มีการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์จำนวนหนึ่งก่อน เพื่อพิสูจน์ว่าสมาร์ทมิเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กฎระเบียบของสำนักงาน กสทช.โดยที่ไม่ส่งสัญญาณรบกวนกับ อุปกรณ์อื่นข้างเคียง เพื่อให้การลงทุนเกิดความคุ้มค่าและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ