บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมโครงการไปรษณีย์  reBOX

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมโครงการไปรษณีย์  reBOX

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมโครงการไปรษณีย์  reBOX

 รณรงค์รีไซเคิลกล่องกระดาษ สร้างประโยชน์คืนสังคม 

นายสึโยชิ  โอซากิ (ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมตัวแทนพนักงาน จิตอาสาบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมโครงการไปรษณีย์ reBOX กับไปรษณีย์ไทย โดยส่งมอบกล่องกระดาษและซองที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิล สร้างประโยชน์ให้แก่คนพิการ  โดยมีนายชูพันธ์ แบ่งลาภ (ที่ 2 จากซ้าย)  ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์รองเมืองเป็นผู้รับมอบ  โครงการนี้ถือเป็นพันธกิจสำคัญของบริษัทฯ ในการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเอาใจใส่ต่อสังคม

Thai Central Chemical Public Company participated in ‘reBOX’ project of Thailand Post to recycle paper boxes to make a benefit and give back to society


Mr. Tsuyoshi Ozaki (3rd left), Executive Officer & Senior Vice President, together with the volunteers from Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), participated in ‘reBOX’ project of Thailand Post by delivering used paper boxes and envelopes for recycling and reuse to be a benefit for disabilities, received by Mr. Chuphan Banglap (2nd left), Assistant Postmaster of Rongmuang Post Office. This project is part of the Company’s mission to encourage employees to participate in caring for the environment and society.