มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงาน 9 ทศวรรษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงาน 9 ทศวรรษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี      ภายในงาน พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ

  • นิทรรศการ SuanDusitness
  • การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  • SDU Community Engagememt Expo 2023
  • การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ หัวข้อ “การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
  • เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ “เมืองเกษตรปลอดภัย”
  • พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น
  • ชมนิทรรศการ ชิมอาหาร และช้อปผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ทั้งนี้ หากบุคคลท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน  สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://sduexpo2023.dusit.ac.th/regis หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2244 5555 สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี โทร 0 3596 9620 สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0 2244 5041 – 2  กองพัฒนานักศึกษา โทร 0 2244 5190 – 2