ก่อนซื้อควรรู้ ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีมีข้อดี-ข้อเสียยังไง คุ้มค่าไหมจริง?

ก่อนซื้อควรรู้ ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีมีข้อดี-ข้อเสียยังไง คุ้มค่าไหมจริง?

 ได้ยินมาบ่อย ๆ เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีด้วยการซื้อประกันชีวิต วันนี้จะพามาดูข้อดีข้อเสียอย่างละเอียดว่าประกันชีวิตช่วยลดหย่อนภาษีได้จริงไหม ต้องเลือกกรมธรรม์อย่างไรให้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ แล้วข้อเสียของการทำประกันชีวิตที่ลดหย่อนภาษีได้ละคืออะไร มาหาคำตอบได้ที่บทความนี้

ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีคืออะไร?

การซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีนั้นเป็นเรื่องที่คนส่วนมากมองว่าเป็นการเสียเงินโดยที่ยังไม่เห็นประโยชน์ แต่ที่จริงแล้ว การทำประกันชีวิตนั้นเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างหนึ่ง รัฐบาลจึงมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีหากทำประกันชีวิต โดยจะมีอัตราการลดหย่อนภาษีแต่ละกรมธรรม์ไม่เท่ากัน โดยกรมธรรม์ที่สามารถเอามาลดหย่อนได้คือกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ข้อดีของการ ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

ในการซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ถูกจัดอยู่ในการออมที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว หากเกิดการเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยก็ยังมีมรดกตกไปถึงลูกหลาน และยังมีข้อดีอีกคือ

ซื้อประกันชีวิตช่วยลดภาระภาษี

ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีแต่ละกรมธรรม์นั้นจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยประกันชีวิตที่ใช้ในการลดหย่อนได้มีอยู่ 2 ประเภท คือ

  1. ประกันชีวิตแบบทั่วไป นำมาลดหย่อนภาษีตามจำนวนจ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งประกันชีวิตชั่วระยะเวลา ประกันชีวิตตลอดชีพ และประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
  2. ประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง 15% สูงสุด 200,000 บาท

นอกจากประกันชีวิตแล้ว ประกันสุขภาพก็เป็นประกันอีกประเภทหนึ่งที่สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ทั้งนี้จะมีเงื่อนไขในการลดหย่อนแตกต่างกัน ตามข้อกำหนดของกรมธรรม์

สร้างความมั่งคั่ง

ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี นอกจากจะสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังเป็นการลงทุนระยะยาว เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินให้คุณได้ ทำให้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ก็ยังมีเงินรองรับ หากเป็นแบบสะสมทรัพย์เมื่อครบสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนพร้อมผลประโยชน์เพิ่มเติมจากบริษัทประกัน เป็นการสร้างรายรับจากการลงทุนด้วยประกันชีวิต

มอบความมั่นคงทางการเงิน

ความมั่นคงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ การซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีให้ความมั่นคงกับชีวิตในระยะยาว เพราะเงินที่ใช้ซื้อกรมธรรม์จะงอกเงยเมื่อครบสัญญา ได้รับเงินคืน พร้อมผลประโยชน์เพิ่มเติม ทำให้คนที่วางแผนชีวิตโดยการทำประกันชีวิตจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากกว่าคนที่ไม่มีแผนการที่จะเก็บออมกับการซื้อประกันชีวิต

ข้อเสียของประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

มีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสีย การทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนนั้นมีข้อเสียที่ต้องทำใจรับให้ได้อยู่ด้วย ซึ่งถ้าหากคุณยอมรับข้อเสียของประกันชีวิตที่ลดหย่อนภาษีได้แล้ว ก็เป็นอันว่าลงตัว

เบี้ยประกันสูง

ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีบางกรมธรรม์จะมีการจ่ายเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หากจะซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีอย่างเดียวคงไม่ได้ เพราะนอกจากจะต้องดูว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่าหรือไม่ ยังต้องดูด้วยว่าการจ่ายเบี้ยฯ เพื่อลดหย่อนนั้น มีกำลังมากน้อยแค่ไหนในการชำระเบี้ยฯ เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในภายหลัง จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายมากกว่าการทำประกันชีวิตที่ใช้ในการลดหย่อนภาษี

ไม่สามารถเวนคืนกรมธรรม์ก่อนได้

ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีต้องเป็นกรมธรรม์ที่ไม่มีการเวนคืนก่อนครบอายุสัญญา ถ้ายกเลิกสัญญาก่อนกำหนด จะต้องจ่ายคืนภาษีที่เคยได้รับการลดหย่อน และเสียดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกด้วย โดยที่กรมสรรพากรจะคิดอัตราดอกเบี้ย 1.5 % ดังนั้นหากจะทำประกันหรือจะขอยกเลิกสัญญาก็ต้องมานั่งคำนวณให้ดีก่อน

สรุปบทความ


ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีมีข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจทำประกัน แต่เท่าที่เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้ว การทำประกันชีวิตที่ลดหย่อนภาษีได้นั้นให้ข้อดีมากกว่า ด้วยเป็นการบริหารความเสี่ยงในการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงทางการเงิน และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทรัพย์สินหลังครบสัญญาอีกด้วย นับดูแล้วให้ความคุ้มค่าในการวางแผนการเงินในระดับหนึ่งเลยทีเดียว