“คิดถึงพ่อ” ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ

“คิดถึงพ่อ” ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “คิดถึงพ่อ”ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และตลอดเดือนธันวาคม 2566

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ “คิดถึงพ่อ” ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดเดือนธันวาคม 2566 และจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่  5 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การแจกต้นไม้ การแจกเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้สนับสนุนต่างๆ เป็นต้น


นอกจากนี้ ตลอดเดือนธันวาคม 2566 สามารถบริจาคโลหิต ได้ที่ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำ (Fixed Station) 7 แห่ง  ในกรุงเทพฯ  ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02256 4300, 0 2263 9600 -99 ต่อ 1760,1761