ทีเซลส์ จับมือ มอ. และ มน. จัดเสวนาผลักดันเซรั่มน้ำยางพารา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานเสวนาหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากเซรั่มน้ำยางพารา” เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนนำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากเซรั่มน้ำยางพารา นำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เกิดการหมุนเวียนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยน และจับคู่ธุรกิจ และร่วมฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรั่มน้ำยางพาราให้เติบโตในภาคธุรกิจ โดย ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล, รศ.ดร.เนติ วระนุช และ คุณทวีพร เกตุอร่าม กล่าวเปิดงานโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนผู้ประกอบ ผู้ที่สนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมฟังเสวนา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

  • ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ :  https://goo.gl/forms/0S8eNeiDFrDsKQmx1 (รับจำนวนจำกัด)
  • สอบถามรายละเอียด :  โทร. 0 2644 5499 ต่อ 143 / 129 ในเวลาราชการ
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  tcels.or.th/natural_products
Previous articleพาณิชย์จับมืออาลีบาบาดันข้าวไทยส่งออกจีนผ่าน Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์ Tmall.com
Next articleระทึก! ชมคลิป นาทีเหตุไฟไหม้เครื่องยนต์ เครื่องบิน “เดลต้า แอร์ไลน์” ร่อนลงจอดฉุกเฉิน