“SYS” โรงงานเหล็กรายแรกที่คว้ารางวัลเกียรติยศโรงงาน

“SYS” โรงงานเหล็กรายแรกที่คว้ารางวัลเกียรติยศโรงงาน

“SYS” โรงงานเหล็กรายแรกที่คว้ารางวัลเกียรติยศโรงงานที่มีการประหยัดพลังงานดีเด่น สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

SYS เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวใจกรีน โรงงานเหล็กรายแรกที่คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “สถานประกอบการที่มีผลการประหยัดพลังงานดีเด่น” ประเภทโรงงานควบคุมกลุ่มโลหะมูลฐาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยนายสุรศักดิ์ พูลเกิด ผู้จัดการโรงงานห้วยโป่ง เป็นตัวแทนบริษัท รับโล่รางวัล จาก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน “ครบรอบ 20 ปี อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ สู่ปีแห่งคน เครื่องจักร และระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อาคารต้นแบบของการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยตามแนวคิดการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีร่วมกับใช้หลักการธรรมชาติ ซึ่งมีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลนี้มีเพียง 20 แห่ง

SYS เป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กเพียงแห่งเดียวในประเภทโรงงานควบคุมกลุ่มโลหะมูลฐาน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามกฎการบริหารจัดการพลังงาน ทั้งการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงาน มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และมีผลประหยัดพลังงานจากการทำระบบการจัดการพลังงานเป็นอันดับสูงสุดในประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

“SYS มีแผนในการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด และหนึ่งในมาตรการที่สำคัญ คือ การปรับปรุงระบบการใช้พลังงานในกระบวนการหลอมเศษเหล็ก ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้ 14,686.51 กิกะจูล คิดเป็นการประหยัดเงินได้ถึง 3.17 ล้านบาทต่อปี รวมทั้ง SYS ได้ให้ความร่วมมือกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงาน จนได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัลนี้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกคนในองค์กร และส่งเสริมให้ SYS มุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไปอย่างยั่งยืน” นายสุรศักดิ์กล่าว

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานหลักของไทยในการกำกับดูแลการพัฒนาด้านประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ด้านพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมาตรการสนับสนุนที่สำคัญมาตรการหนึ่ง คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสาขาพลังงาน ทั้งตามมาตรการทางกฎหมายและภาคสมัครใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ www.syssteel.com


#SYS#เหล็กดีที่คุณไว้ใจ#เหล็กไทยหัวใจกรีน#เหล็กเอชบีมไวด์แฟลงก์