ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึกภาคีเครือข่ายร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารถนนเพชรบุรีซอย 5-7

ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึกภาคีเครือข่ายร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารถนนเพชรบุรีซอย 5-7

กรุงเทพฯ 7 ธันวาคม 2566 – เดินหน้าพลิกโฉมภูมิทัศน์กรุงเทพ…ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย ที่มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่สังคม ส่งทีมวิศวกรร่วมปฏิบัติการลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารรื้อสายเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) สำนักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บริเวณถนนเพชรบุรี ซอย 5-7 เขตราชเทวี ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้สนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการจัดระเบียบสายสื่อสารมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินการกับสายสื่อสารมี 2 รูปแบบ คือ การจัดระเบียบสายไฟฟ้าบนอากาศ และการจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงดิน เป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การจัดระเบียบสายสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนภูมิทัศน์ของถนนในกรุงเทพมหานครให้ก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งความสวยงามปลอดภัย ทัดเทียมมหานครชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลก ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี