รมว.พิพัฒน์ ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ

รมว.พิพัฒน์ ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ

สำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองเพื่อดูแลผู้ประกันตนทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังเช่นกรณีทุพพลภาพที่โครงการ สปส.มอบสุข ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพที่ จ.กระบี่ เพื่อสร้างกำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย โดย รมว.แรงงาน เน้นย้ำว่า การดูแลผู้ประกันตนทุกมาตราอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เป็นเรื่องสำคัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือ Line@ssothai และทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th