ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว รูปแบบใหม่ ขั้นกว่าของการประหยัดไฟ

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว รูปแบบใหม่ ขั้นกว่าของการประหยัดไฟ ไม่ใช่แค่จำนวนดาวมากขึ้น แต่ยังรักษ์โลกมากขึ้นกว่าเดิม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นฉลากที่คุ้นหูคุ้นตาอยู่คู่กับคนไทยมากว่า 30 ปี ซึ่งถือกำเนิดมาจากการขยายตัวของสังคม และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ที่ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มสูงขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อ “โครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า” เมื่อปี 2536 และในปัจจุบัน กฟผ. ยังคงดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5”

วัตถุประสงค์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มุ่งรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ ด้วยวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ดังนี้

  1. เพื่อรณรงค์ให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสม
  2. จูงใจและเสริมสร้างทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
  3. เสนอทางเลือกของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
  4. สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยีการประหยัดไฟฟ้า รวมทั้งการบริหารการใช้ไฟฟ้าเพื่อนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม

ล่าสุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เปิดตัว ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว โฉมใหม่ ประหยัดไฟพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่มีการเพิ่มเกณฑ์ประสิทธิภาพ จากเดิม 1-3 ดาว เป็น 1-5 ดาว พร้อมข้อมูลการแสดงปริมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า มี QR Code เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น เช่น ข้อมูลการใช้งาน การติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มสัญลักษณ์กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ม.ค. 2567

เพราะเราทุกคนทราบดีว่า เมื่อภาวะโลกรวน ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไป มีความรุนแรงขึ้นทุกวัน หากเราปล่อยให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงจนแก้ไขได้ยาก เพราะฉะนั้นการช่วยโลกไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ก็ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคพลังงาน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม และทุกคนสามารถทำได้


การหันมาเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 นับเป็นอีก 1 วิธี ที่จะทำให้เราสามารถประหยัดไฟฟ้า ประหยัดค่าไฟ และยังช่วยโลกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้อีกด้วย