พาณิชย์จัดโครงการพาณิชย์ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

พาณิชย์จัดโครงการพาณิชย์ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

พาณิชย์จัดโครงการพาณิชย์ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน พาณิชย์สั่งลุย ลดราคา New Year Mega Sale 2024 ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2566  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 เมืองทองธานี มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน พร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

 

นายภูมิธรรม  เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเดินหน้าและเตรียมพร้อมประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว โดยผ่านการลดค่าครองชีพ ส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างโอกาสให้คนไทย

และขยายการลงทุน ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายใน ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการพาณิชย์ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคา New Year Mega Sale 2024”  ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์  9-10 เมืองทองธานี เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และจัดกิจกรรมเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไทยเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งเร่งสร้างโอกาสทางการค้า และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
และผู้ประกอบการศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) และสินค้าเกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดต้องชม ขณะเดียวกันเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ก้าวทันกับการค้าที่เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มกำลังซื้อจากภาคประชาชน และการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น