GUNKULสุดยอด! เซ็นสัญญาขายไฟโซลาร์ฟาร์ม 8 โปรเจ็กต์กับกฟผ.

GUNKULสุดยอด! เซ็นสัญญาขายไฟโซลาร์ฟาร์ม 8 โปรเจคกับกฟผ.

GUNKULสุดยอด! เซ็นสัญญาขายไฟโซลาร์ฟาร์ม 8 โปรเจ็กต์กับกฟผ. ขนาดกำลังผลิตรวม 429.6 MW คาดเสียบปลั๊กจ่ายไฟปี 2569 – 2573 หนุนกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาเพิ่มขึ้นเป็น 1,045.15 MW

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เผยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.ในส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกับกฟผ. จำนวน 8  โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 429.6 เมกะวัตต์ คาดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2569 – 2573 ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโดยรวมสูงขึ้นเป็น  1,045.15 เมกะวัตต์ จากเดิม 615.55 เมกะวัตต์ เติบโตเพิ่มขึ้น 70%

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มบริษัทฯ   ได้ยื่นข้อเสนอตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) และบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการตามประกาศของ กกพ.  เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 (“ประกาศ”) นั้น

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงผ่านบริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จำกัด, บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด และบริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“PPA”) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (“กฟผ”) เป็นระยะเวลา 25 ปี สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farms) จำนวนรวม 8 โครงการ มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 429.6 เมกะวัตต์  ซึ่งมีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2569 – 2573 ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ครบตามกำหนด จะส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโดยรวมสูงขึ้นเป็น 1,045.15 เมกะวัตต์ จากเดิม 615.55 เมกะวัตต์  เติบโตขึ้น 70% ซึ่งรายละเอียดของแต่ละโครงการประกอบไปด้วย

1.บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จำกัด  กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์

2.บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จำกัด กำลังการผลิต 70 เมกะวัตต์

3.บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด กำลังการผลิต 46.6 เมกะวัตต์

4.บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์เจน จำกัด กำลังการผลิต 46.6 เมกะวัตต์

5.บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด กำลังการผลิต 77.6 เมกะวัตต์

6.บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จำกัด กำลังการผลิต 24.2 เมกะวัตต์

7.บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จำกัด กำลังการผลิต 63.0  เมกะวัตต์

8.บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด กำลังการผลิต 41.6  เมกะวัตต์


“การพัฒนาโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น  โดยในอนาคตจะมีการทยอยลงนามสัญญาเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยต่อยอดการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้พันธกิจที่พร้อมให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ต่อทั้งลูกค้า ชุมชน และสังคม”นางสาวโศภชา กล่าวในที่สุด