ผู้ประกอบการต้องรู้! ส่งอาหารไม่ต้องทำ FDA จริงไหม?

ผู้ประกอบการต้องรู้! ส่งอาหารไม่ต้องทำ FDA จริงไหม?

ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารหลายรายมีความสนใจที่จะส่งออกอาหารไปยังต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางในการสร้างรายได้และขยายตลาดให้กับธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การส่งออกอาหารไปยังต่างประเทศนั้น มีข้อกำหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยคือส่งอาหารไม่ต้องทำ FDA หรือเดินเอกสารในการขออนุญาตจากประเทศต่าง ๆ จริงไหม? และวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้กัน 

ส่งอาหารไม่ต้องทำ FDA จริงไหม?

สำหรับผู้ที่สงสัยว่าส่งอาหารไม่ต้องทำ FDA จริงไหมนั้น คำตอบก็คือ ไม่จริง เพราะอาหารทุกชนิดที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ต้องได้รับการอนุญาตจาก FDA ก่อน โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่กำหนดไว้ เช่น อาหารต้องมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และต้องบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมกับประเภทของอาหารเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคนั่นเอง

ขั้นตอนการขอ FDA เพื่อส่งอาหารไปต่างประเทศ

ขั้นตอนการขอ FDA หรือใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย. เพื่อส่งอาหารไปต่างประเทศ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยผู้ประกอบการต้องยื่นคำขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกอาหารต่อ FDA ซึ่งสามารถยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงาน FDA หรือยื่นผ่านระบบ e-Submission ของ FDA โดยเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคำขอ ได้แก่

  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตประกอบกิจการอาหาร
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร
  • ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหาร
  • ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร
  • ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากอาหาร

FDA จะพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ และจะแจ้งผลการขออนุญาตให้ทราบอีกครั้ง

แนะนำบริการออกเอกสารเพื่อส่งอาหารไปต่างประเทศ

รู้แล้วว่าส่งอาหารไม่ต้องทำ FDA ไม่ใช่เรื่องจริง สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกอาหารไปยังต่างประเทศและไม่อยากทำเอกสารเองให้ยุ่งยาก สามารถเลือกใช้บริการออกเอกสารเพื่อส่งอาหารไปต่างประเทศจากบริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสาร FDA โดยบริการนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินการขออนุญาตจาก FDA โดยผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน และชำระค่าบริการตามที่กำหนด จากนั้นก็รอรับใบอนุญาตได้เลย

ข้อควรระวังในการส่งอาหารไปต่างประเทศ

นอกจากการขอ FDA แล้ว ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกอาหารไปยังต่างประเทศ จะต้องคำนึงถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ดังนี้

  • ศึกษากฎระเบียบและข้อกำหนดของประเทศปลายทางที่นำเข้าอาหาร
  • ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารก่อนส่งออก
  • บรรจุหีบห่ออาหารให้เหมาะสมกับประเภทของอาหาร
  • ขนส่งอาหารด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย

ได้คำตอบแล้วว่าส่งอาหารไม่ต้องทำ FDA จริงไหม อย่าลืมศึกษากฎระเบียบและข้อกำหนดของประเทศปลายทางที่นำเข้าอาหารให้ดี และคำนึงถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ในการขนส่งอาหาร เพื่อให้การส่งออกอาหารเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมายที่สุด