แนะนำ 5 กองทุนลดหย่อนภาษีได้ ที่นักลงทุนมือใหม่ไม่ควรพลาด

แนะนำ 5 กองทุนลดหย่อนภาษีได้ ที่นักลงทุนมือใหม่ไม่ควรพลาด

ในช่วงใกล้สิ้นปีแบบดี ใครที่กำลังวางแผนลดหย่อนภาษีในปีหน้า และกำลังมองหากองทุนลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งสำหรับมือใหม่ในวงการการลงทุน ที่ต้องการทั้งลดหย่อนภาษีและผลกำไรจากการลงทุน เราจะขอไปแนะนำให้รู้จักกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกในการออมเพื่อการเกษียณ และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนักลงทุนสามารถนำเงินลงทุนใน RMF ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุน RMF ในกองทุนที่ลดหย่อนภาษีได้ เพื่อสร้างกำไรด้วย แต่เป็นมือใหม่ ไม่รู้จะเลือกลงทุนอย่งไรดี เรามีวิธีในการเลือกลงทุนในกองทุน RMF ได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้

 1. กองทุน RMF ตราสารหนี้

กองทุน RMF ตราสารหนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่ลดหย่อนภาษีได้แบบปลอดภัย แม้เป็นมือใหม่ก็อุ่นใจ ไม่ต้องการความเสี่ยงสูง โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรเอกชน เป็นต้น กองทุน RMF ตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำ แต่ผลตอบแทนก็ค่อนข้างต่ำเช่นกัน

ตัวอย่างกองทุน RMF ตราสารหนี้

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะยาว (SCBGF)
 • กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะยาวชนิดพิเศษ (K-TGF)
 • กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ระยะยาว (B-LTF)
 1. กองทุน RMF หุ้นปันผล

กองทุน RMF หุ้นปันผลเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่ลดหย่อนภาษีได้และถึงแม้เป็นมือใหม่ ก็ยังต้องการลงทุนแบบเน้นผลตอบแทน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูง กองทุน RMF หุ้นปันผลมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุน RMF ตราสารหนี้ แต่ผลตอบแทนก็สูงกว่าเช่นกัน

ตัวอย่างกองทุน RMF หุ้นปันผล

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นปันผล (SCBDF)
 • กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (K-DIV)
 • กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นปันผล (B-DIV)
 1. กองทุน RMF หุ้น growth

กองทุน RMF หุ้น growth เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบเน้นการเติบโต โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง กองทุน RMF หุ้น growth มีความเสี่ยงสูงที่สุด แต่ผลตอบแทนก็มีโอกาสสูงที่สุดเช่นกัน

ตัวอย่างกองทุน RMF หุ้น growth

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเติบโต (SCBGF)
 • กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นเติบโต (K-TGF)
 • กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเติบโต (B-GTF)
 1. กองทุน RMF ดัชนี

อีกหนึ่งกองทุนที่ลดหย่อนภาษีได้ ที่มือใหม่ควรรู้จัก คือกองทุน RMF ดัชนีเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบตามดัชนี โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ตามดัชนี เช่น ดัชนี SET50 ดัชนี SET100 เป็นต้น กองทุน RMF ดัชนีมีความเสี่ยงปานกลาง แต่ผลตอบแทนก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ตัวอย่างกองทุน RMF ดัชนี

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ดัชนี S&P500 (SCBINDEX50)
 • กองทุนเปิดกรุงศรีดัชนี S&P500 (K-INDEX50)
 • กองทุนเปิดบัวหลวงดัชนี SET50 (B-SET50)
 1. กองทุน RMF สมดุล

กองทุน RMF สมดุลเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผสมผสาน โดยกองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น กองทุน RMF สมดุลมีความเสี่ยงปานกลาง และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี

ตัวอย่างกองทุน RMF สมดุล

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้สมดุล (SCBGF)
 • กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้สมดุล (K-TGF)
 • กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้สมดุล (B-LTF)

การลงทุน RMF ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุน RMF ให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน และควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ อายุเกษียณ เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นต้น