วิเคราะห์สภาพงบดุลของ จินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้ง น่าเป็นห่วงจริงหรือไม่ ?

จินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้ง

คุณ หลี่ ลู่ ผู้จัดการแหล่งเงินทุนจากภายนอก ผู้ได้ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย คุณ ชาร์ลี มังเกอร์ จาก บริษัท เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ (Berkshire Hathaway) กล่าวว่า “ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในการลงทุนไม่ใช่เรื่องของความผันผวนของราคา แต่คือเรื่องที่ว่าคุณนั้นจะต้องสูญเสียเงินลงทุนไปอย่างถาวรหรือไม่”

หากพูดถึงเรื่องงบประมาณและหนี้สินแล้ว นักลงทุนย่อมมีความเข้าใจดีว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินความเสี่ยงว่าบริษัทเหล่านั้นมีโอกาสล้มละลายมากน้อยเพียงใด โดยในรอบนี้บริษัท จินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้ง จำกัด (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) อาจกำลังเผชิญหน้ากับหนี้สินที่อาจทำให้นักลงทุนกังวลหรือไม่ ?

ทำไมหนี้สินจึงนำมาซึ่งโอกาสในการล้มละลาย

โดยทั่วไปแล้ว หนี้จะกลายเป็นปัญหาที่แท้จริงก็ต่อเมื่อบริษัทไม่มีความสามารถชำระหนี้ได้ คล้ายกับกรณีของ Evergrande และ Country Garden บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ล้มละลายล่าสุด เนื่องจากไม่ว่าจะระดมทุนด้วยวิธีใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทำให้กระแสเงินสดมีมากกว่าหนี้สินได้

สิ่งนี้ทำให้บริษัทถูกลดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากบริษัทที่มีหนี้สินมาก จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นหากยังต้องการรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ในระดับเดิม หรือในบางครั้งอาจเกิดการรายงานงบประมาณผิดพลาด และมีการทุจริตกันเกิดขึ้นภายในองค์กร

ท้ายที่สุดหากบริษัทเกิดหนี้มหาศาล ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการล้มละลาย ยิ่งหากบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้ อาจถูกบังคับให้ล้มละลาย ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นสูญเสียเงินลงทุนไปอย่างถาวร

สถานะหนี้สินของ จินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้ง เป็นอย่างไร ?

ปัจจุบัน จินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้ง มีรายงานสถานะทางการเงินในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ไว้เท่ากับ 3.14 หมื่นล้านหยวน และมีหนี้สินอยู่ที่ 5.62 หมื่นล้านหยวนเพิ่มขึ้น 4.1 พันล้านหยวนจากเดิม 5.21 หมื่นล้านหยวนในระยะเวลาเพียง 1 ปี

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน จินโกะ ยังมีกระแสเงินสดอยู่ภายในบริษัทราว 1.48 หมื่นล้านหยวน ดังนั้นทำให้เรียกได้ว่ามีหนี้สุทธิอยู่มากถึง 4.14 หมื่นล้านหยวน ซึ่งมากกว่ากระแสเงินสดอยู่เกือบ 4 เท่าด้วยกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูตัวเลขในอดีตที่ผ่านมาได้ตามลิงก์ต่อไปนี้

https://simplywall.st/stocks/us/semiconductors/nyse-jks/jinkosolar-holding/health

ความสามารถในการชำระหนี้ของ จินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้ง

งบดุลล่าสุดของ จินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้ง มีหนี้อยู่ที่ 7.28 หมื่นล้านหยวน ซึ่งจะครบกำหนดชำระภายอีกใน 1 ปี และมีหนี้ 2.08 หมื่นล้านหยวนที่จะครบกำหนดชำระหลังจากนั้น

เพื่อชดเชยสิ่งนี้ จินโกะมีเงินสดอยู่ที่ 1.48 หมื่นล้านหยวน และมีหนี้อยู่ที่ 2.62 หมื่นล้านหยวนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 12 เดือน ดังนั้นหนี้สินของบริษัทจึงมีมากกว่าผลรวมของเงินสดและหนี้สิน (ระยะสั้น) ซึ่งมีจำนวนอยู่ที่ 5.27 หมื่นล้านหยวนและมองดูว่าท้ายที่สุดแล้ว จินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้ง น่าจะต้องมีการเพิ่มทุนจำนวนมาก เพื่อให้ทันต่อการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ของตนเองในวันนี้

ในการเพิ่มขนาดหนี้ของบริษัทให้สัมพันธ์กับรายได้ เราสามารถคำนวณหนี้สินสุทธิหารด้วยกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) หารด้วยดอกเบี้ยจ่าย (ครอบคลุมดอกเบี้ย) จากการพิจารณาหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ทั้งที่มีและไม่มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ของ จินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้ง อยู่ที่ 5.7 ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงระดับหนี้สินที่ค่อนข้างสูง

สรุปภาพรวม

ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้ง มีกระแสเงินสดโดยรวมในระดับติดลบอย่างมาก แม้ว่านักลงทุนจะคาดหวังว่าสถานการณ์จะพลิกกลับได้ทันเวลา แต่ก็เห็นได้ชัดว่าการชำระหนี้ของบริษัทนั้นมีความเสี่ยงมากกว่า

หากพูดกันตามข้อเท็จจริง จินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้ง ทั้งในส่วนของกระแสเงินสดและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างมีความกังวลเกี่ยวกับหนี้ที่มีอยู่ แต่หากมองในแง่ดีอัตราการเติบโตของ EBIT ขอบบริษัทยังคงอยู่ในแง่ดี แม้จะมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินทั้งหมดจากการลงทุนที่ค่อนข้างสูงก็ตาม


ที่มา : บทความ Jinko Solar Holding (NYSE : JKS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet จาก Simply Wall Street