รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ตรวจเยี่ยมติดตามผล “ศูนย์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม”

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ตรวจเยี่ยมติดตามผล

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ตรวจเยี่ยมติดตามผล “ศูนย์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเลือกตั้ง ณ ชั้น 1 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เป็นวันสำคัญยิ่ง เป็นวันที่พี่น้องผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 นายจ้างในระบบประกันสังคม ออกมาใช้สิทธิ ใช้เสียงเลือกตั้งครั้งสำคัญ และครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพื่อสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยได้เริ่มมาตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

จากรายงานของนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมา หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 934 แห่งทั่วประเทศ ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ประกันตนให้ความสนใจมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่ลงทะเบียนเลือกตั้งที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ไว้ทั้งหมด 958,819 คน แยกเป็นผู้ประกันตน ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 854,414 คน สามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน 228 คน และฝ่ายนายจ้าง ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 3,129 คน สามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครฝ่ายนายจ้าง จำนวน 65 คน ทั้งนี้ นายจ้างมาใช้สิทธิ จำนวน 1,465 คน คิดเป็นร้อยละ 46.82 ผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ จำนวน 156,870 คน คิดเป็นร้อยละ 18.36

สำหรับการนับคะแนนในที่เลือกตั้ง ทั้งหมด 934 แห่งทั่วประเทศ โดยได้มีการปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา 16.00 น. หลังจากนั้นจะมีการเปิดหีบนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง แล้วคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้ง จะส่งรายงานผลคะแนนให้กับคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัด (กดต.) เพื่อรวบรวมคะแนนของที่เลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัดนั้น ๆ แล้วส่งคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เพื่อรวบรวมคะแนนประกาศผลเลือกตั้งต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างการตรวจเยี่ยม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้กำลังใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศทุก ๆ คน พร้อมกำชับให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย


นายพิพัฒน์ รมต.แรงงาน ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการทำงานของสำนักงานประกันสังคมที่ตั้งใจเพื่อให้ได้ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนมาเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ในการช่วยดูแลกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของสมาชิกผู้ประกันตนทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายจ้าง ผู้ประกันตนต่อไป