อายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้าขับเคลื่อนการลดก๊าซคาร์บอนออกไซด์อย่างยั่งยืน

อายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้าขับเคลื่อนการลดก๊าซคาร์บอนออกไซด์อย่างยั่งยืน

อายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้าขับเคลื่อนการลดก๊าซคาร์บอนออกไซด์อย่างยั่งยืน ผ่านการลงนามความร่วมมือ Carbon Accounting Platform เพื่อก้าวสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. โคะเฮ อิชิกะวะ กรรมการสมทบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การตรวจสอบและวิเคราะห์แนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในกระบวนการผลิตวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร เครื่องปรุงรสอูมามิ ผลิตภัณฑ์อาหารของอายิโนะโมะโต๊ะ และระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน”

โดยใช้ Carbon Accounting Platform ที่พัฒนาโดยบีไอจี ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้าน Climate Technology มาช่วยในการตรวจวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ของอายิโนะโมะโต๊ะ สำหรับดำเนินการยกระดับแนวทางการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Carbon Neutrality) หรือ ความพยายามที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องศิลาดล โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

ดร.โคะเฮ อิชิกะวะ กรรมการสมทบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “อายิโนะโมะโต๊ะ ได้ประกาศแผนการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจสู่การเป็นผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งการนำนวัตกรรมรวมถึง Platform ที่เกี่ยวกับการมอนิเตอร์และวางแผนการผลิตเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบ Carbon Accounting Platform ที่บีไอจีพัฒนาขึ้นมาใช้นั้น จะช่วยบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนและช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบรับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจของเราลง 50% ภายในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593”

ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) กล่าวว่า “บีไอจี ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้าน Climate Technology จึงตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนา Carbon Accounting Platform เพื่อให้สามารถมอนิเตอร์การใช้และนำไปวางแผนสำหรับลดการปลดปล่อยคาร์บอนฯ ในกระบวนการผลิต เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น โดยอาศัยความชำนาญของบีไอจีมาช่วยสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดการใช้ Carbon Accounting Platform ไปสู่อุตสาหกรรมอาหารในการผลิตวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร และร่วมผลักดันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกัน”

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ได้ดำเนินแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริหารจัดการภายในด้านการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรให้ใช้พลังงานน้อยลง รวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ภายในโรงงานและอาคารสำนักงาน เช่น การใช้เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล และการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายในการบรรลุการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 100% โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุข หรือ Well-Being อย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ