ข้อกังวลเกี่ยวกับสมาร์ทมิเตอร์ในการกวนสัญญาณ

สมาร์ทมิเตอร์ทั่วโลกนั้นมีคลื่นความถี่ในสองย่านที่ใช้กันเป็นที่แพร่หลายคือ 900 เมกะเฮิรทซ์ และ 2.4
กิกะเฮิรทซ์ และการใช้งานนั้นแตกต่างกันออกไปตามแต่กฏเกณฑ์ด้าน โทรคมนาคมของแต่ละประเทศ

ประเทศไทยได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรทซ์ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตไว้สำหรับ
ไอโอทีเท่านั้น แต่ยังจำกัดคลื่นความถี่ไว้เพียง 5 เมกะเฮิรทซ์อีกด้วย

ประกาศสำนักงานกสทช. มท. 1033 – 2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่องมาตราฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ไม่ใช่ประเภท RFID ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน 920-925 เมกะเฮิรทซ์ กำหนดว่าเวลาครอบครองคลื่นทางความถี่ (ค่าอัตราการครอบครองความถี่ทางเวลา) ห้ามเกิน 1% สำหรับการใช้งานจำเพาะ การจัดสรรการใช้คลื่อในช่วงความถี่ 920-925 MHz ใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีการรับส่งข้อมูลปริมาณมาก เช่นสมาร์ทมิเตอร์ มิฉะนั้นคงจัดสรรคลื่นความถี่ให้กว้างกว่านี้ แต่แรกและคงประกาศให้หาแนวทางการใช้งานร่วมในบริเวณที่มีอุปกรณ์ทำงานอยู่จำนวนมาก

งานวิจัยเกี่ยวกับระบบการสื่อสารแบบชนิดตาข่ายที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรทซ์พบว่า ระบบการสื่อสารแบบชนิดตาข่ายมีค่าอัตราการครอบครองความถี่ทางเวลาสูงถึง 21.0%-29.57% ซึ่งสูงกว่าขีดจำกัด 1% ตามที่กสทช.กำหนดไว้เกือบ 30 เท่า ซึ่งตามประกาศของสำนักงานกสทช.แล้ว การใช้งานเครือข่ายอาจจะต้องถูกระงับโดยทันที หากกสทช.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้ย่านคลื่นความถี่อื่น ว่าอุปกรณ์ของพวกเขาถูกรบกวนสัญญาณ หรือมีค่าอัตราการครอบครองความถี่ทางเวลาสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้

การใช้คลื่นความถี่สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถี่ย่าน 920-925 เมกะเฮิรตซ์
สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่ประเภท RFID ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน และหากก่อให้เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่อื่นที่ได้รับอนุญาตในบริเวณใดบริเวณหนึ่งผู้ใช้ต้องระงับการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวที่ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณนั้นโดยทันที

ในหลายประเทศทั่วโลก การกวนสัญญาณมักเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไอโอทีถูกติดตั้งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในบริเวณที่มีผู้ใช้งานมาก หรือหากจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้น ปัญหาการกวนสัญญาณนั้นอาจยังไม่สามารถพบเห็นได้ในช่วงต้นของโครงการนำร่อง เนื่องจากการรับส่งข้อมูลยังมีไม่มาก มิหนำซ้ำ การติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์จำนวนหนึ่งอาจสำเร็จได้จริงตามที่ตั้งเป้าไว้ แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าช่วงต่อ ๆ ไปของโครงการจะดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

หากแต่ความเป็นไปได้ของการเกิดปัญหาเหล่านั้นจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากเมื่ออุปกรณ์จำนวนมากขึ้นถูกเพิ่มเข้ามาในเครือข่าย Cisco คาดการณ์ไว้ว่าอุปกรณ์จำนวน 12.9 เครื่องต่อผู้ใช้งานหนึ่งรายจะถูกเชื่อมต่อเข้ามาในระบบภายในปี 2564 สูงขึ้นกว่าในปี 2559 ที่หนึ่งผู้ใช้งานมีอุปกรณ์ 7.7 เครื่อง โดยงานวิจัยเชิงลึกจากกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งอินเดียเกี่ยวกับคลื่นความถี่ย่านที่ต่ำกว่ากิกะเฮิรทซ์ตั้งข้อสรุปว่า จำเป็นต้องมีคลื่นความถี่ขั้นต่ำ 10-12 เมกะเฮิรทซ์ และยังกล่าวอีกว่าหากคิดจะเพิ่มย่านคลื่นความถี่ทีหลัง ก็ต้องถอนอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปแล้วทั้งหมดออกเพื่อรองรับคลื่นความถี่ย่านใหม่

ในแคลิฟอร์เนีย ภายหลังบริษัทด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้ารายหนึ่งได้รับทราบเรื่องร้องเรียนจำนวนมากจากผู้ใช้งาน พวกเขาได้ชี้แจงกลับผ่านเว็บไซต์ว่าอาจพบการกวนสัญญาณจากสมาร์ทมิเตอร์ที่ทำงานบนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ทซ์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อื่น ๆ เช่นหูฟังไร้สาย เครื่องเปิดประตูโรงรถ เบบี้มอนิเตอร์ และพัดลมติดเพดาน โดยบริษัทได้ให้บริการรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โครงการสมาร์ทมิเตอร์ถือเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่ง และหากทำได้สำเร็จก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนคนไทยและการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศในระยะยาว หากแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาให้ถ่องแท้ถึงปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์จากต่างประเทศก่อนที่จะเริ่มลงทุนเม็ดเงินจำนวนมหาศาล เพราะอย่างน้อยจะได้ลดโอกาสความผิดพลาดในการตัดสินใจ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำให้โครงการนั้นยั่งยืนและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนในระยะยาว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ