‘เทพไทย’ คว้ารางวัล BEST QUALITY BUSINESS OF ORAL CARE

‘เทพไทย’ คว้ารางวัล BEST QUALITY BUSINESS OF ORAL CARE

‘เทพไทย’ คว้ารางวัล BEST QUALITY BUSINESS OF ORAL CARE นำสินค้าคุณภาพควบคู่ สังคม-สิ่งแวดล้อม

ยาสีฟันสมุนไพรไทย ตราเทพไทย โดย เทพไทย โปรดัคท์ ได้รับการการันตีคุณภาพอีกครั้ง คว้ารางวัล BEST QUALITY BUSINESS OF ORAL CARE  (ธุรกิจคุณภาพที่ดีที่สุดด้านการดูแลช่องปาก) หมวดกลุ่มธุรกิจ ORAL CARE  ในงาน Thailand Health and Beauty Awards 2023 (THBA 2023) ครั้งที่ 2 งานรางวัลแห่งเกียรติยศของผลิตภัณฑ์คุณภาพโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บริโภค รวมไปถึงผู้บริหารเป็นแบบอย่างการทำธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล นำพาไปสู่ความสำเร็จขององค์กร หลังจากที่มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้เป็นนวัตกรรมชั้นดี ผ่านการวิจัยด้านสมุนไพรไทย จนเป็นยาสีฟันตามตำรับยาของแพทย์แผนไทย ที่ช่วยดูแลรักษาสุขภาพปากคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ยาสีฟันสมุนไพรไทย ตราเทพไทย จากองค์กรเจ้าของภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ใช้สมุนไพรต่างๆ ในประเทศไทย สร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคนไทย เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เคยใช้ยาสีฟันเต็มแปรง สู่การใช้เพียงปริมาณเมล็ดถั่ว เพราะสูตรที่เข้มข้นขึ้น ขณะเดียวกันสมุนไพรที่ใช้ ช่วยบรรเทาอาการปวดฟัน เสียวฟัน เหงือกบวม โรคภายในช่องปาก ลดแบคทีเรียในช่องปาก ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นรสดั้งเดิม รสเกลือ รสมิกซ์ฟรุ๊ต หรือรสสเปียร์มิ้นท์  ทุกสูตรล้วนมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ มีสรรพคุณช่วยป้องกันฟันผุ และเคลือบผิวฟันได้เป็นอย่างดี เป็นศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่เทพไทยให้ความสำคัญ ในการใส่ใจ ดูแล และเข้าถึงผู้บริโภค

นอกจากรางวัล BEST QUALITY BUSINESS OF ORAL CARE  (ธุรกิจคุณภาพที่ดีที่สุดด้านการดูแลช่องปาก) ในหมวดกลุ่มธุรกิจ ORALCARE ที่ได้รับล่าสุด  เทพไทย ยังได้รับรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดี ประจำปี 2022 (Human Rights Awards 2022) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดกลาง, รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับชมเชย ประจำปี 2023 (Human Rights Awards 2023) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดกลาง, รางวัล อย. QUALITY AWARD ปี 2021 สถานประกอบการด้าน เครื่องสำอาง ประเภททั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  และ รางวัล อย. QUALITY AWARD ปี 2023 ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประเภทส่งเสริมการองค์กร

คุณกร สุริยพันธุ์ กรรมการบริหาร  บริษัท  เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด กล่าวถึงรางวัลที่ได้รับเอาไว้ว่า นอกจากเป็นความภูมิใจขององค์กร พนักงานทุกระดับถือเป็นฟันเฟื่องสำคัญในการขับเคลื่อน ที่ช่วยกันพัฒนา ส่งเสริม มุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จ ทุกรางวัลที่ได้รับเป็นตัวการันตีที่สะท้อนให้เห็น ถึงการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะหน้าเป็น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ ฮาลาล

ในภาคของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เทพไทย ไม่ได้มองข้ามนับตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ  โดยให้ความสำคัญมาตั้งแต่แรกเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ ก่อนจะมีการรณรงค์อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ มีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อประหยัดพลังงาน มีการกำจัดขยะแบบฝังกลบอย่างมีมาตรฐาน ใช้ระบบ Reuse เพื่อไม่ให้น้ำเสียออกนอกโรงงาน และด้วยวัตถุดิบในการผลิตเป็นสมุนไพร นอกจากไม่เกิดเป็นน้ำเสียหรือน้ำเน่า ยังเติมอากาศเข้าไปในบ่อบำบัด สามารถนำน้ำกลับมาใช้รดต้นไม้ได้

นอกจากนี้ เทพไทย ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) แบบยั่งยืน โครงการที่มองการณ์ไกลมากกว่าการแบ่งปันสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต โดยวางกรอบเอาไว้ คือ เข้าไปช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนและวัดในชุมชน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับคนในพื้นที่ สร้างระบบสาธารณูปโภคให้ชุมชน และโรงเรียนผู้ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้ได้รับสิ่งของความจำเป็นและประโยชน์แบบระยะยาว


สำหรับแผนงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในปี 2567 คุณกร เผยว่า “จะร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย, หน่วยงานต่างๆ ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางด้านทันตกรรม เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนในการช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ห่างไกล ให้เข้าถึงการรักษาด้านทันตกรรม รวมไปถึงการบริจาคโลหิต อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อเป็นการลดช่องว่างทางสังคมให้มีความน่าอยู่ โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และมีผลต่อการพัฒนาสินค้าของเรา”