อวาด้า ทุ่ม4แสนล้านรูปี พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าไฮบริดในอินเดีย

อวาด้า ทุ่ม4แสนล้านรูปี พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าไฮบริดในอินเดีย

อวาด้า กรุ๊ป (Avaada Group) บริษัทพลังงานชั้นนําของอินเดีย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง กับรัฐบาลรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (Hybrid) มูลค่า 400,000 ล้านรูปี

โครงการมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้ารวมกําลังการผลิต 6,000 เมกะวัตต์ (6 กิกะวัตต์)  โดยจะดําเนินการก่อสร้างในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในเขตคุตช์ รัฐคุชราต ซึ่งมีแสงแดดจัดตลอดปี โครงการจะจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าต่าง ๆ ของอินเดีย รวมถึง GUVNL และผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานเองในโครงการไฮโดรเจน/แอมโมเนียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอวาด้า โครงการเหล่านี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้อย่างมาก และยังลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม

นายวินิต มิตตัล ประธานอวาด้า กรุ๊ป กล่าวว่า “เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นประเด็นที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนแล้ว รัฐบาล ภาคเอกชน และทั่วโลก จึงหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุก ๆ คน โดยพลังงานทดแทน เช่นเดียวกับไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากไฮโดรเจน ได้ก้าวขึ้นมาเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพในการใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมและภูมิภาคต่าง ๆ สามารถลดปริมาณคาร์บอนลงได้อย่างรวดเร็ว

รัฐคุชราตอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดถึง 300 วันต่อปี รวมทั้งมีพื้นที่รกร้างกว้างใหญ่ และชายฝั่งขนาดยาว ส่งผลให้รัฐคุชราตมีศักยภาพในการเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานทางเลือกในการนำไปใช้งานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลก

อวาด้า กรุ๊ป อุทิศตนในการขับเคลื่อนโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งได้ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ โดยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของบริษัท ในการพัฒนาระบบนิเวศพลังงานสะอาดให้แข็งแกร่ง ซึ่งนอกเหนือจากการลงนามเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 6 กิกะวัตต์ในรัฐคุชราตแล้ว บริษัทยังมีโครงการที่กำลังดำเนินการหรืออยู่ในขั้นต่าง ๆ อีกประมาณ 2 กิกะวัตต์ในรัฐคุชราต”


อวาด้า กรุ๊ป เชื่อมั่นว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ จึงมุ่งมั่นลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลก