เริ่มแล้ว ! ที่น่าน กปภ. เปิดโครงการ “ฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน

เริ่มแล้ว ! ที่น่าน กปภ. เปิดโครงการ “ฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดตัวโครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน เป็นปีที่ 2 ในหลักสูตร “การสำรวจ ติดตั้ง ซ่อมแซมท่อประปาในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน” อบรมฟรี ! พร้อมรับวุฒิบัตรรับรอง เริ่มแล้วแห่งแรก จ.น่าน ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จ.น่าน

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า  กปภ. ร่วมกับ กพร. เปิดตัวโครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน เป็นปีที่ 2 เริ่มแล้วแห่งแรก จ.น่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพประปาให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัว ในหลักสูตร “การสำรวจ ติดตั้ง ซ่อมแซมท่อประปาในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน” โดยการฝึกอบรมแบบบรรยาย สาธิต พร้อมปฏิบัติจริง จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงของหน่วยงาน จัดอบรมที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จ.น่าน ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน เป็นประชาชนที่ใ ห้ความสนใจในพื้นที่ จ.น่าน และพื้นที่ใกล้เคียง


รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มุ่งหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำทักษะความรู้ด้านวิชาชีพประปาไปใช้ต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้แก่ครอบครัว นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว มีแผนที่กำลังจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี พัทลุง มหาสารคาม บึงกาฬ บุรีรัมย์ และอุทัยธานี หากประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารการรับสมัครและวันเวลาการจัดฝึกอบรมในแต่ละพื้นที่ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ หรือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง