ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ ปี 2567-2569 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ ปี 2567-2569 

 “ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงแผนกลยุทธ์ ปี 2567-2569 สร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพ สู่การเติบโตที่ยั่งยืน”


ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงแผนกลยุทธ์ ปี 2567-2569 แก่สื่อมวลชน โดยมีกลยุทธ์ 3 ด้าน 1) ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุน 2) เสริมศักยภาพการแข่งขัน และ 3) สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพ สู่การเติบโตที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะสื่อมวลชน ได้ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ชาวชุมชนมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ จ. พังงา และร่วมกันเก็บขยะในทะเล ภายใต้โครงการ Care the Whale โดยมีอันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ ซึ่งเป็น SE ด้านพัฒนาชุมชน ในโครงการ SET Social Impact Gym ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้นำกิจกรรม