กองทุนสื่อฯ เปิดรับสมัคร ‘โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปี 2’-ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กองทุนสื่อฯ เปิดรับสมัคร “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึง 25 ม.ค. 2567 นี้

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” ภายใต้แนวคิด “บ่มเพาะนักสร้างคอนเทนต์ที่เชี่ยวชาญเพื่อยกระดับงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สังคม” เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีแห่งการสร้างสรรค์สื่อน้ำดีมีคุณภาพให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และมาตรฐานการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคม เติบโตเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเปิดรับสมัครจำนวน 40 คนต่อภาค แบ่งการอบรมไปตามภูมิภาคทั้ง 4 ภาค ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567 ระยะเวลาอบรม 2 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ม.ค. 2567 นี้

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะสื่อ ปีที่ 2 ได้แก่ ผู้ประกอบการสื่อดั้งเดิมหรือสื่อใหม่, ผู้ผลิตหรือผู้สร้างสรรค์เนื้อหา, ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ และมีถิ่นพำนัก/ทำงาน อยู่ในภาคที่สมัคร

ในส่วนของเนื้อหาในการอบรม มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ Pitching for Changes, เทคนิคการวิเคราะห์เทรนด์, เทคนิคการเขียนโครงการ, ภูมิทัศน์สื่อ 2570, เทคนิคการเล่าเรื่อง, ถอดประสบการณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สื่อในปัจจุบัน ฯลฯ

ทั้งนี้ กำหนดวันปฐมนิเทศ พร้อมกันทั่วประเทศ (ออนไลน์) ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดอบรมตามภาคที่ได้รับคัดเลือก (ออนไซต์) ดังนี้

ภาคเหนือ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ โรงเเรมชีวาโขง นครพนม
ภาคใต้ วันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ณ โรงเเรม S22 Hotel สุราษฎร์ธานี
ภาคกลาง วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ณ โรงเเรม TKPalace กรุงเทพฯ

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 09-3518-4883 (คุณวรกานต์) หรือ [email protected] และสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Uep_jKT7U5o_4dDIQaPkYbVKO224Tdrb?usp=share_link


ลิงก์การสมัครแบ่งเป็นรายภาค
ภาคกลาง – https://forms.gle/X7d9p6rxtps351p37
ภาคเหนือ – https://forms.gle/hcjCQXaADAppW4FH7
ภาคอีสาน – https://forms.gle/CNY8KyPyGfuQvXSG9
ภาคใต้ – https://forms.gle/deG5rXR5i8YxnCdn9
.
#กองทุนสื่อ #โครงการพัฒนาศักยกภาพผู้ผลิตสื่อ #บ่มเพาะปีที่2
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์