โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล จาก JCI – Joint Commission International ครั้งที่ 7 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก JCI – Joint Commission International ครั้งที่ 7 โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร Joint Commission International (JCI) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการรับรองมาตรฐานการดูแลรักษา เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “การรับรองมาตรฐานจาก JCI ในครั้งที่ 7 นี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรามีความภาคภูมิใจที่ความมุ่งมั่นนี้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศอันทรงเกียรติจาก Joint Commission International (JCI) ทั้งนี้ เรายังคงมุ่งมั่นในการยกระดับการบริบาลด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้ป่วยและบุคลากรของเราทุกคน”

“ในปี 2566 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ให้บริการผู้ป่วยกว่า 1,000,000 ราย และในจำนวนนี้กว่า 350,000 รายเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติ จาก 190 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณผู้ป่วยทั้งหมด และร้อยละ 50 ของรายได้รวมจากการบริการผู้ป่วย การที่โรงพยาบาลฯ ได้รับการรับรองคุณภาพในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพและบริการทางการแพทย์ของไทยว่ามีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติโดยตรง” ภญ. อาทิรัตน์ กล่าว


ทั้งนี้ การตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI จะครอบคลุมถึงการบริหารจัดการองค์กร, ระบบโครงสร้างความปลอดภัย, ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน, ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ, ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ, ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาล จนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย