กปภ. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน 

กปภ. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน 

กปภ. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งสลอด จ.เพชรบุรี


นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมสมาชิกสมาคมสโมสรการประปาส่วนภูมิภาค (สปภ.) มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งสลอด ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการฝึกซ้อมเพิ่มทักษะทางด้านกีฬาเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567