พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดงาน SISTAM 2024

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดงาน SISTAM 2024

SISTAM 2024 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการยกระดับด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาขั้นสูงในอุตสาหกรรมของประเทศไทย

SISTAM (งานประชุมและแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยอัจฉริยะในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบำรุงรักษาขั้นสูง) กลับมาอีกครั้งในปี 2567 โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ SISTAM 2024 เป็นงานประชุมและแสดงสินค้าชั้นนำซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในวงการ มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยอัจฉริยะและโซลูชันการบำรุงรักษาขั้นสูงสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

ด้วยความร่วมมือระหว่างสามองค์กร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานนิทรรศการ บริษัท เอ็กซโปซิส (ExpoSis) และสมาคมพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (หรือ ส.ส.ท.) และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (หรือ TIChE)  ผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) แสดงให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันในการส่งเสริมบทบาทของ SISTAM ในฐานะแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นสำหรับการเป็นผู้นำทางความคิด โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งที่สองระหว่างพันธมิตรสามองค์กร แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทอีกครั้งเพื่อยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะและการบำรุงรักษาขั้นสูงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

ผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยคุณคุณนุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด, คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย, และ ดร. สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ กรรมการและผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

ภาพหมู่ผู้บริหาร เรียงจากซ้ายไปขวา

  • ศาตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
  • คุณสุรเชษฐ์  ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย  
  • ศ.กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล (ราชบัณฑิต) ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
  • ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคมและกรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  • คุณนุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด 
  • คุณนุชฏา ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการ บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด
  • คุณสวัญชัย ธนธาดากุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คุณนุชรินทร์ ภารดีวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน SISTAM ได้แสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ โดยกล่าวว่า “ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความท้าทายและโอกาสในภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย การบำรุงรักษา นวัตกรรมและความยั่งยืน ความร่วมมือของเราและผู้ร่วมจัดงาน ได้แก่ ส.ส.ท. และ TIChE จึงเป็นสิ่งสำคัญ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ SISTAM 2024 มีความเกี่ยวเนื่องและสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีการบำรุงรักษาขั้นสูงให้ดีขึ้น”

คุณนุชรินทร์เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันภายใต้บริบทนโยบายระดับชาติ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การผลิตที่มีคุณค่าสูง และความยั่งยืน และได้กล่าวเสริมว่า “การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและพัฒนาภูมิทัศน์อุตสาหกรรมไทยให้มีความชาญฉลาด มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถแข่งขันได้ ผ่านการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยและการบำรุงรักษา พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้”

คุณสุรเชษฐ์ ชโลธร นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทที่สำคัญของระบบความปลอดภัยอัจฉริยะในภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบำรุงรักษาขั้นสูงในอุตสาหกรรมเคมีและกระบวนการ โดยเน้นย้ำว่าการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และเทคนิคการบำรุงรักษาขั้นสูงมาใช้มีความจำเป็นต่อการรับรองความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ รวมไปถึงการใช้ Predictive Maintenance การใช้ IoT หรือการเชื่อมโยงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และการใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการหยุดชะงักของการทำงาน อุตสาหกรรมนี้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อ GDP ของประเทศไทย ได้พัฒนาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การทดแทน การนำเข้า ไปจนถึงการเติบโตที่มุ่งเน้นการส่งออก และขณะนี้กำลังมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการแข่งขัน การรวมสินทรัพย์ และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ นับเป็นช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับ SISTAM 2024 ในการตอบสนองความต้องการและความท้าทายที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญอยู่”

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดงานประชุม Thailand International Chemical Engineering and Chemical Technology หรือ TNChE งานประชุมที่อุทิศให้กับอุตสาหกรรมเคมีของประเทศไทย มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา งานประชุม TNChE จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีความก้าวหน้า การวิจัย และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีของประเทศ พร้อมทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญในการแบ่งปันความรู้ ส่งเสริมความร่วมมือ และพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี 

คุณสุรเชษฐ์  เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของ SISTAM ต่ออนาคตของอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีในประเทศไทย โดยกล่าวว่า “SISTAM ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับทิศทางในอนาคตของภาคส่วนนี้เป็นอย่างมาก ระบบการจัดการความปลอดภัยขั้นสูงและ Predictive Maintenance เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมเคมี เทคโนโลยีอัจฉริยะจะช่วยทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นผ่านการรวบรวมข้อมูล การรายงาน และการวิเคราะห์ที่แม่นยำ”

ผู้ร่วมจัดงานทั้งสองเห็นตรงกันว่า SISTAM เป็นตัวเร่งให้เกิดความร่วมมือและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม  ดร. สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ กรรมการและผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมใน SISTAM ของเราสอดคล้องกับพันธกิจในการยกระดับความร่วมมือทางอุตสาหกรรมทั่วไทยและญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายที่จะบูรณาการโซลูชันชั้นนำและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษา เพื่อการเติบโตและก้าวหน้าของบุคลากรและอุตสาหกรรมในประเทศไทย เราตั้งใจที่จะเสริมสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของสมาชิกผ่าน SISTAM เครือข่ายที่กว้างขวางของเราอันประกอบไปด้วยผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย และสมาชิกผู้ประกอบการไทยที่มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการประชุมนี้เป็นเวทีที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันเทคโนโลยีใหม่ ๆ”

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสานต่อความสำเร็จจากการจัดงานในปีที่แล้ว งาน SISTAM 2024 ในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากกว่า 5,000 คน เข้าร่วมการประชุมและงานแสดงนิทรรศการที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลา 2 วัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซ อาหารและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย เข้าร่วมจัดแสดง

SISTAM 2024 ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและสมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สถาบันไทย-เยอรมัน วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งประเทศไทย


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน SISTAM 2024 สามารถดูได้ที่ www.sistam-asia.com