ธ.ก.ส.เปิดโครงการพัฒนาระบบงานรองรับการบริหารจัดการคุณภาพหนี้

ธ.ก.ส.เปิดโครงการพัฒนาระบบงานรองรับการบริหารจัดการคุณภาพหนี้

เมื่อเร็วๆนี้ นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร และนายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบงานรองรับการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ ณ.ห้องประชุมชั้น  24 สำนักงานใหญ่


โครงการพัฒนาระบบงานรองรับการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ ประกอบด้วย ระบบย่อยต่าง ๆ 4 ระบบคือ 1.ระบบวิเคราะห์หนี้ เพื่อตรวจสอบและแยกหนี้ดีและหนี้เสียออกจากกัน 2.ระบบติดตามและการแจ้งเตือน เพื่อใช้ในการติดตามและเร่งรัดหนี้ของทางธนาคาร 3.ระบบปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้ ทั้งในการเร่งรัดหนี้ หรือ การผ่อนชำระของลูกหนี้ ให้มีประสิทธิภาพ และ 4.ระบบกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการทางกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น