สมิติเวช ไชน่าทาวน์  เปิดตัว ‘HLC Clinic’ คลินิกมาตรฐานสากล

สมิติเวช ไชน่าทาวน์  เปิดตัว ‘HLC Clinic’ คลินิกมาตรฐานสากล

‘สมิติเวช ไชน่าทาวน์’ ผนึกพันธมิตร เปิดตัว ‘HLC Clinic’ คลินิกมาตรฐานสากล หนุนสมดุลสุขภาวะทางเพศแบบองค์รวม

เพราะประเด็นปัญหาสุขภาพของประชากรได้กลายเป็นความท้าทายของหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพใจ หรือแม้กระทั่งสุขภาพทางเพศ และเมื่อผนวกกับเทคโนโลยีสุขภาพในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั้งหมดจึงมุ่งไปที่ ‘การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม’ ดังนั้น การรักษาและการสนับสนุนที่ตรงความต้องการทางสุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเพื่อดำเนินการไปพร้อมกัน

จากโจทย์ข้างต้นทำให้ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ในฐานะองค์กรที่ดูแลสุขภาพให้กับผู้คนในหลากหลายแง่มุม ทั้งสุขภาพกาย-ใจ-เพศ เปิดตัว Healthy Love Center หรือ HLC ศูนย์ดูแลสุขภาพทางเพศแบบองค์รวม ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ 

นพ.สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า
นพ.สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และโครงการกลุ่ม รพ.สมิติเวช, รพ. บีเอ็นเอช และ ผอ.รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์

นพ.สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และโครงการกลุ่ม รพ.สมิติเวช, รพ. บีเอ็นเอช และ ผอ.รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาปัญหาสุขภาพทางเพศเป็นเรื่องที่ผู้คนหลีกเลี่ยงการกล่าวถึง ส่งผลให้ต้องหาข้อมูลจากช่องทางต่างๆ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นำไปสู่ปัญหาทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ

รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์ ในฐานะองค์กรที่ดูแลสุขภาพประชาชนไม่ให้เจ็บป่วยและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว จึงก่อตั้ง ‘HLC Clinic’ ภายใต้สโลแกน “HLC คลินิกมาตรฐานสากล สำหรับทุกความต้องการทางเพศ” โดยผสานความร่วมมือกับพันธมิตร ภายใต้การดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ทางแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากแพทยสภา จึงมั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัย รวมถึงการบริการในระดับพรีเมียม

“ในนามของ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ รวมถึงโครงการกลุ่ม รพ.สมิติเวช และ รพ.บีเอ็นเอช ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีเปิดของ HLC เรามีความภูมิใจที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลาย นำไปสู่การสร้างความสุขในครอบครัวและสังคม ซึ่งวันนี้พร้อมเดินทางเพื่อทำภารกิจของเราให้สำเร็จลุล่วง เพราะเราไม่อยากให้คุณป่วย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงสุขภาพเพศ” นพ.สุรพงษ์ กล่าว

รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย
รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้าน รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการก่อตั้ง ‘HLC Clinic’ เนื่องจากมีผู้เรียนแพทย์ทั่วประเทศ ทั้งจากภาครัฐ-เอกชน นำไปสู่การรับรองสาขาเวชศาสตร์ทางเพศ (Sexual medicine) โดยแพทยสภา จึงเป็นหลักสูตรที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพทางเพศเพิ่มมากขึ้น

เช่นเดียวกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ที่เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องสุขภาพและดำเนินการมาโดยตลอด จึงผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรเพื่อก่อตั้ง ‘HLC Clinic’ ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ทางเพศ ที่ยึดหลักการดูแลโดยองค์รวมในความเป็นส่วนตัว รวมถึงเปิดใจรับฟังทุกปัญหาสุขภาพ 

“การเปิดตัว HLC Clinic วันนี้หวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป เนื่องจากในอดีตผู้คนยังไม่กล้าพูดถึงมากนัก รวมถึงภาคธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมด้านสุขภาพเพศ เพื่อก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมเพื่อขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคต” คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าว

สิรังรอง โชว์วิวัฒนา
คุณสิรังรอง โชว์วิวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ เมดิคอล จำกัด

คุณสิรังรอง โชว์วิวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบทเทอร์ ไลฟ์ เมดิคอล จำกัด กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาล สมิติเวช ไชน่าทาวน์ ที่ให้โอกาส Healthy Love Center ศูนย์สุขภาพทางเพศแบบครบวงจร ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาด้านสุขภาพเพศ ในทุกเพศ ทุกวัย และผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ

รวมถึงการดูแลสุขภาพเพศของบุคคลเพศหลากหลาย ตลอดจนบุคคลข้ามเพศ โดยให้การดูแลควบคู่กับการรักษาแก่ผู้รับบริการแบบองค์รวม คือ ดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม พร้อมดูแลแบบสหวิชาชีพด้วยหลักการเปิดใจและไม่ตัดสิน ให้ผู้เข้ารับบริการรู้สึกสบายใจ ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานการรักษาในระดับสากล และแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านสุขภาพเพศโดยตรง พร้อมหวังว่า Healthy Love Center จะเป็น “ทุกคำตอบสำหรับทุกท่าน ในเรื่องการดูแลสุขภาพเพศ”

ภายในงานยังมีเสวนาเรื่อง “ดูแลสุขภาพเพศแบบองค์รวม” นำโดย นพ.ศิวพล ฐิติยารักษ์ หัวข้อสุขภาพเพศชาย และ พญ.ลักขณา จักกะพาก หัวข้อสุขภาพเพศหญิง รวมถึง นพ.อติวุทธ กมุทมาศ ในหัวข้อ สุขภาพบุคคลเพศหลากหลาย 

รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ
รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ทางเพศ

รศ.ดร.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ทางเพศ กล่าวว่า บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถือเป็นบุคคลหนึ่งในสังคม ไม่ใช่บุคคลที่มีความผิดปกติ สำหรับการดูแลสุขภาพ แม้ความหลากหลายทางเพศจะมีความซับซ้อน มีอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและเพศวิถี ทว่าการดูแลนั้นไม่ได้มีความแตกต่างมากนัก

นอกจากนี้ ในสังคมอาจมีความเข้าใจผิดเรื่อง PrEP (pre-exposure prophylaxis) ทั้งการรับยาเองและไม่ได้รับยาต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อป้องกันการรับ PrEP ที่ล้มเหลว จึงควรรับจากแพทย์โดยตรง เนื่องจากเป็นการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อก่อนมีการสัมผัสที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการสัมผัสนั้น หรือหากมีการติดเชื้อแล้ว ก็สามารถปรับเปลี่ยนจากยาป้องกันมาเป็นยาเพื่อการรักษาได้ เนื่องจากจำนวนยาไม่เหมือนกัน

บนเวทีเสวนา นพ.อติวุทธ กล่าวต่อไปอีกว่า ปัญหาสุขภาพเพศที่พบส่วนมาก คือ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งทวารหนัก ดังนั้นจึงรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีน และการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคทางเพศ ซึ่งทาง HLC Clinic มีความพร้อมเพื่อดูแลสุขภาพทางเพศแบบองค์รวม อีกทั้งมีการบูรณาการอย่างรอบด้าน  มอบคำแนะนำที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาที่ตรงจุดและเปี่ยมด้วยความเข้าใจในบรรยากาศที่เป็นมิตร พร้อมให้การยอมรับและมีความเป็นส่วนตัว

“ขอบคุณทางโรงพยาบาลที่ให้เกียรติทางทีมเราให้ได้มาร่วมงาน ณ โรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์มากประสบการณ์ที่พร้อมช่วยกันดูแล รวมถึงทีมสาขาวิชาชีพ ทั้งนักเคมีบำบัด นักจิตบำบัด และทีมเราพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด” นพ.อติวุทธ กล่าว

ในงานยังมีกิจกรรมสันทนาการ โดย อาจารย์วินิตย์ หลงละเลิง ที่ให้ความรู้สุขภาวะทางเพศ (Sexual well-being) เพื่อแนะนำแนวทางการมีชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัย รวมถึงการนวดเพื่อบำบัดรักษา (Therapeutic Massage) นอกจากนี้ยังได้สาธิต Sex exercise เช่น การขมิบ การสวิง (Heavy Circle) เป็นต้น นับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพทางเพศแก่ผู้ร่วมงาน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


‘HLC Clinic’ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ เพื่อเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพทางเพศแบบครบวงจร พร้อมด้วยทีมแพทย์ให้บริการด้านสุขภาพเพศแบบองค์รวม ที่ร่วมสร้างแรงกระเพื่อมด้านสุขภาพทางเพศในสังคมต่อไป