A New Touchpoint of Smart Manufacturing in Thailand

A New Touchpoint of Smart Manufacturing in Thailand

A New Touchpoint of Smart Manufacturing in Thailand: Intelligent Asia Thailand  จุดยุทธศาสตร์ใหม่ของภาคการผลิตอัจฉริยะในประเทศไทย: Intelligent Asia Thailand  

Intelligent Asia Thailand จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) 

นับเป็นครั้งแรกที่ Intelligent Asia จะจัดขึ้นในต่างประเทศและประเทศไทยจะเป็นจุดเริ่มต้นประเทศแรก Intelligent Asia เป็นหนึ่งในงานแสดงเทคโนโลยี โซลูชั่นและสินค้านวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมและด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองไทเปในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยมีองค์กรกว่า 1,000 แห่ง และผู้เข้าชมงานมากกว่า 200,000 ราย เข้าร่วมชมงานเพื่อติดตามแนวโน้มในภาคการผลิตอัจฉริยะ และกิจกรรมอีกมากมาย เพื่อเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมระหว่างในประเทศและต่างประเทศ โดยมีหัวข้อการจัดงาน ได้แก่ ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ พลังงานของไหล แม่พิมพ์อัจฉริยะ การพิมพ์ 3 มิติ โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีเลเซอร์   

เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนานโยบายและแนวโน้มของอุตสาหกรรมในไทย Intelligent Asia Thailand จึงมุ่งเน้นที่จะจัดแสดงเทคโนโลยีทั้งหมด 5 งานแสดงด้วยกันโดยมีธีมหลัก ได้แก่ PCB Thailand, EMA Thailand, Automation Thailand, Optoelectronics & Display Thailand และ Battery Power Storage & EV Solutions Thailand 

ครั้งแรกของงาน Intelligent Asia Thailand ที่รวบรวมผู้แสดงสินค้าจาก 8 ภูมิภาค 203  องค์กร อาทิ จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อินเดีย สิงคโปร์ 

ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและกลายเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญที่กำลังขับเคลื่อนไปพร้อมกับสถานการณ์ระหว่างประเทศ แม้แต่นโยบายยังผลักดันการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า เช่น การสร้างแรงจูงใจในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จุดชาร์จแบตเตอรี่ และการผลิตแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตามส่วนประกอบของยานพาหนะยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์พลังงานและเครื่องจักรไฟฟ้าและยังคงรอการอัพเกรด เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานและแนวโน้มความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ในประเทศไทย ผู้ผลิตชิ้นส่วน PCB จึงย้ายฐานการผลิตมายังกรุงเทพฯ และบริเวณ EEC ซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมรถยนต์และบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ามากกว่า 60% ซึ่งทำให้เกิดการสร้างพื้นที่สำหรับ PCB เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน PCB ในประเทศไทย นอกจากนี้ TPCA หรือสมาคมแผงวงจรไฟฟ้าแห่งไต้หวัน หนึ่งในผู้สนับสนุนงาน Intelligent Asia Thailand 2024 จะร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น PCB Summit, Advanced PCB Tech Forum และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยเชิญบริษัท PCB ที่มีชื่อเสียงจากไต้หวัน ไทย และจีนมาร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มการสื่อสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้บนเว็บไซต์: https://www.chanchao.com.tw/IntelligentAsia-Thailand/en/