สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างคนเก่ง รับปริญญารุ่น 13

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างคนเก่ง รับปริญญารุ่น 13

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) แสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต รุ่นที่ 13 ในพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันสำคัญที่ตั้งใจมอบความรัก ความสุข ความสนุกสนาน ภายใต้แนวคิด “Love is all around” ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาคุณภาพ ที่พร้อมด้วยทักษะ ความรู้ ความสามารถแบบมืออาชีพ จำนวน 5,072 คน จาก 10 คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรนวัตและการจัดการ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง และ 2 วิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

วันแห่งความสำเร็จนี้จัดขึ้นในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อฉลองสร้างความภูมิใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ครอบครัว คณาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เน้นความสุข รอยยิ้ม ความประทับใจที่เต็มไปด้วยความรักในรั้วพีไอเอ็ม สถานที่เรียนที่เสมือนบ้านอีกหลังที่หล่อหลอมให้เป็นคนเก่ง คนดี มีอาชีพ ได้ร่วมขับเคลื่อนสังคมและองค์กรต่างๆ จากการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน Work-based Education เรียนทฤษฏีควบคู่การปฏิบัติ จึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รู้ลึก รู้กว้าง และพร้อมทำงานทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการสร้างคนมาถึง 17 ปี 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เผยว่า “พีไอเอ็มชูวิชาการผสานภาคปฏิบัติเพื่อสร้างคนให้ เก่งคิด เก่งทำ เก่งนวัตกรรม และมีคุณธรรมสูง หรือ การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าให้สังคม โดย ‘คนดี’ หมายถึงการใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นเข็มทิศแก่การทำงานและชีวิตส่วนตัว ยึดถือความถูกต้องเป็นเครื่องนำทางที่สำคัญ ‘คนกล้า’ คือ กล้าตัดสินใจในเรื่องเหมาะสม ในช่วงเวลาที่ถูกต้อง และ ‘คนเก่ง’ คือต้องมีความสามารถหลายเรื่อง เช่น เก่งทักษะฝีมือ เก่งคิดวิเคราะห์ เก่งนวัตกกรรม เก่งดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุค Generative AI ซึ่งจะมีความสำคัญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

อีกทั้งวันนี้คือก้าวแรกของการเดินทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ดังนั้นหลักคิด คนเก่ง คนดี และคนกล้า จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของการดำรงชีวิต ให้นำความรู้ความสามารถไปเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ สร้างชื่อเสียงสู่สาธารณะ สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง ครอบครัว สังคม พร้อมทั้งประพฤติตนให้อยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมั่นคง”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ได้เสริมมุมมองความรักแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามแนวคิด “Love is all around” ไว้ว่า “ถนอมรัก คนรอบข้าง ร่วมเดินทางไปด้วยกัน” คือการมอบความรักแก่คนรอบข้าง เช่น คนในครอบครัว คนในที่ทำงาน คนในสังคมวงกว้าง ตลอดจนต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในขณะเดียวกัน โดยความรักจะเป็นตัวแปรสำคัญของความผูกพันที่ดีและต้องไม่ลืมการมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่พีไอเอ็มเน้นย้ำมาตลอด

พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 มีคณะผู้บริหาร คณบดี เป็นผู้มอบปริญญาบัตร พร้อมเสริมความสง่างาม ผสานไปกับการสร้างบรรยากาศแห่งความสำเร็จที่อิ่มเอมไปด้วยความรักกับการถ่ายภาพร่วมกัน สร้างความรู้สึก “ใจฟู” ให้กับผู้เข้าร่วมงาน และภายในงานมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่พิธีมอบปริญญาบัตร และ พื้นที่สังสรรค์แสดงความยินดี ฉลองความสำเร็จด้วยกันอย่างอบอุ่น ใกล้ชิด และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายพันธมิตร สถานประกอบการ ร่วมออกบูธสร้างสีสันและแสดงความยินดีกว่า 50 องค์กร#PIMLoveisallaround13#รับปริญญาพีไอเอ็ม #จบแล้วเวิร์ค #PIMGraduationDay #TeamPIM #ใจฟู

“น้ำฝน” นางสาวพอนสะหนุก เวชพงศ์ สาวลูกครึ่งลาว บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ ปัจจุบันทำงาน Freelance Media Design  “งานรับปริญญาทำให้ได้ใช้เวลากับเพื่อนและอาจารย์อย่างมีความสุข อยากขอบคุณที่ทำให้นักศึกษาทุกคนมีประสบการณ์ที่มากกว่าการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียวนั้นคือการได้ไปฝึกงาน สิ่งนี้ทำให้เรซูเม่มีความโดดเด่นน่าสนใจ เป็นเครื่องการันตีว่าเราผ่านการทำงานเป็น เมื่อเราได้ฝึกงานหลายอย่าง จะทำให้ค้นพบตัวตนว่าถนัดอะไร และทำได้ดีมากเท่าไหร่ และเมื่อใดที่มีปัญหาทางคณะเองก็คอยให้กำลังใจและช่วยเหลืออยู่เสมอ”

“ไดร์” นางสาวกาญจนรัตน์ สิงห์เอกสุวรรณ บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ปัจจุบันทำงาน บาร์เทนเดอร์ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา “ขอขอบคุณพีไอเอ็มที่ทำให้มีวันนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากความพยายามของตัวเอง และได้แรงสนับสนุนจากทางสาขาวิชา อาจารย์ทุกคนมอบความรัก ความเอาใจใส่ ขัดเกลาให้เรียนรู้ ตอนเรียนมีทั้งความสุขและความยากลำบาก เพราะต้องใช้ความพยายามจนประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ปี1-ปี4 ได้ฝึกงานในสถานประกอบการระดับลักซ์ชัวรี ซึ่งว่าเป็นการสะสมประสบการณ์ที่ดีมากๆ ช่วยให้ทำงานเป็น และสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้คอนเน็กชันจากการฝึกงานในแต่ละครั้ง ส่งผลให้มีโอกาสที่ดี เรียนจบแล้วมีงานทำ สิ่งเหล่านี้ทำให้ครอบครัวภูมิใจ”

“พงษ์” นายฐาปนพงษ์ คุณากรชุติ บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส (eXta Plus)  “ขอบคุณสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ บมจ. ซีพี ออลล์ ที่ให้โอกาสทำให้ผมมีวันนี้ มีงานรองรับหลังเรียนจบการได้เข้าศึกษาที่พีไอเอ็ม สิ่งที่ทำให้ผมหลงรัก เพราะโอกาสที่ดี มีทุนการศึกษารวมถึงการเรียนแบบ Work-based Education ได้เรียนรู้ทักษะความรู้ควบคู่กันไปกับการทำงาน ทำให้สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที   การเจอเพื่อนๆและอาจารย์ ได้แชร์แลกเปลี่ยนความคิด ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อาจารย์ที่ปรึกษาก็คอยสนับสนุนทำให้เป็นความผูกพัน ส่วนของการจัดพิธีมอบปริญญาในครั้งนี้ดูทันสมัย มีอาหารและเครื่องดื่มให้ปาร์ตี้กับเพื่อน รวดเร็วและสะดวกสบาย”