กลุ่มซีพี ออลล์ แต่งตั้ง บลจ.ทิสโก้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มซีพี ออลล์ แต่งตั้ง บลจ.ทิสโก้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ (ที่4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ซีพี ออลล์,  นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ (ที่3 จากซ้าย) เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมลงนามแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้) บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มซีพี ออลล์ และบริษัทในเครือ โดยมี นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ (ที่5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้, นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส (ที่6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ.ทิสโก้ และนางแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ทิสโก้ ร่วมงาน ณ อาคาร ธารา สาทร เมื่อเร็วๆนี้