ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ รับเกียรติบัตร “โรงงานสีขาว”

ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ รับเกียรติบัตร “โรงงานสีขาว”

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตร “โรงงานสีขาว” ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน

ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย สาฤาษี (ทางซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต เป็นตัวแทนจาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) โรงงานนครหลวง ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ รับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มอบ 

Thai Central Chemical Public Company Limited received a White Factory Certification, to encorage the good quality of life for employees

Acting Sub Lt. Jirachai Saruesee (Middle) General Manager of Operation Support Division of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) from Nakhon Luang Plan Site, a leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under the OX-Brand, received a certificate of participation in the project to promote drug prevention management systems in the organization, which is a part of the White Factory Level 1 project. On this occasion, Mr. Newat Ruangsakorn, the Governor of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, hondered a certificate.