BKGI เตรียมพร้อมขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้น 

BKGI เตรียมพร้อมขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้น 

คุณปรีชา เลาหพงศ์ชนะ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่, คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร, ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณเสี่ยวฮาน หวาง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BKGI”) และคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ และจุดแข็งของการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีไบโอเทค ที่อยู่ในอุตสาหกรรมสุขภาพ และเป็นเมกะเทรนด์ ธุรกิจแห่งอนาคต ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นรายแรกของตลาดหุ้นไทย โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนในครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น ภายในไตรมาส 1/2567 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างคึกคัก และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอาหารจีนหยก ชั้น 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆนี้