เพิ่มพื้นที่สีเขียว “สวน 50 สุข” ซอยสุขุมวิท 50 เขตคลองเตย

เพิ่มพื้นที่สีเขียว  “สวน 50 สุข” ซอยสุขุมวิท 50  เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตคลองเตย, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป ร่วมมือกันปรับปรุงพื้นที่ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณซอยสุขุมวิท 50 เขตคลองเตย เป็นสวนสาธารณะ “สวน 50 สุข” ทำให้พื้นที่ไม่ได้ใช้งานเกิดมีชีวิตชีวา มีคุณค่าและสร้างความเชื่อมโยงให้กับคนในชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และมีส่วนช่วยบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จากแนวคิดโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น และนโยบายสวน 15 นาที ของท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“สวน 50 สุข” มีขนาดพื้นที่ 12 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา อยู่ในบริเวณใกล้จุดลงทางด่วนในซอยสุขุมวิท 50 เกิดจากแนวคิด 3+2×10 พื้นที่ได้รับการออกแบบเพื่อกระตุ้นให้เกิด 3 ฮอร์โมนแหล่งกำเนิดความสุข เซโรโทนิน โดปามีน และออกซิโตซิน เพื่อให้คนต่างวัย ต่างความชอบได้ใช้พักผ่อน ออกกำลังกายท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้ เพื่อเพิ่มฮอร์โมนความสุขตามธรรมชาติ เสริมสร้างอารมณ์และความเป็นอยู่ที่ดี ตั้งแต่เส้นทางเดินอันเงียบสงบ ไปจนถึงลานกีฬาที่จะทำให้หัวใจสูบฉีด และมีสวนสำหรับสัตว์เล็ก เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขกับสัตว์เลี้ยงของชุมชน รวมกับ 2 องค์ประกอบด้านจิตใจคือ Art & Earth ที่จะสามารถเดินชมงานศิลปะกลางแจ้ง จุดประกายจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ กลางต้นไม้เขียว และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อมคนเข้ากับโลก แล้วขยายความสุข x10 เพราะทุกกิจกรรม ทุกลานกีฬา ทุกเส้นทาง และทุกงานศิลปะ คือโอกาสให้คนในชุมชนได้ชวนเพื่อน ครอบครัว หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง แบ่งปันความสุข สุขภาพดี แล้วส่งต่อออกไปไม่รู้จบ 

ท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว สวน 50 สุข เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ตั้งใจเหมือนกันในการให้ความสำคัญกับสุขภาพกาย สุขภาพใจของชุมชน ไปพร้อมกับสุขภาพของสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลทราบว่า สวน 50 สุข ถูกออกแบบมาให้เป็นมากกว่าพื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เกิดความสุขที่เกิดจากร่างกายแข็งแรงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน และยังตั้งใจจะทำให้ชุมชนได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ไปพร้อมกับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และก็ขอบคุณที่สวนแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้น ร่วมกันต่อสู้กับมลพิษทางอากาศ สร้างพื้นที่ร่มเย็นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับภูมิทัศน์กรุงเทพ อยากจะขอเชิญชวนคนกรุงเทพ โดยเฉพาะชุมชนข้างเคียง ร่วมกันดูแลสวนนี้ เพื่อให้สวนนี้ดูแลชุมชนของเรา และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นทุกวัน” 

ดร.วรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี รองผู้ว่าการ (กฎหมาย) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการสนับสนุนว่า “การทางพิเศษฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือปรับปรุงพื้นที่ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณซอยสุขุมวิท 50 เขตคลองเตย จัดทำเป็นสวนสาธารณะ 50 สุข (ซอยสุขุมวิท 50) เพื่อสาธารณประโยชน์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยการทางพิเศษฯ ได้อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตคลองเตย) ใช้ที่ดินในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณซอยสุขุมวิท 50 สวนไทรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ (สวน 15 นาที) มีเนื้อที่ทั้งหมด 5,182 ตารางวา (12 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา) โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งการทางพิเศษฯ ต้องขอขอบคุณ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองเตย บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือกันปรับปรุงพื้นที่จนเกิดเป็นสวนสาธารณะ 50 สุข ในครั้งนี้ด้วย”

คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงเจตนารมย์การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อม และแนวคิดในการปรับปรุงสวน 50 สุขว่า “ความสุขของผม คือการได้ปลูกต้นไม้ ได้เห็นต้นไม้ที่ผมปลูกเติบโตตามที่ต่างๆ สีเขียวของต้นไม้มันสบายตา ผมเก็บเป็นความภูมิใจที่ได้มีส่วนเล็กๆ ในการช่วยลดอุณหภูมิให้กับโลก ตอนที่ทราบโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น และนโยบายสวน 15 นาที ของท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เมื่อช่วงปี 2565 ผมและพนักงานอิชิตันได้อาสาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพ นอกจากออกแบบและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ริมทางด่วน ให้กลายเป็น “สวน 50 สุข” วันนี้ผู้บริหารและพนักงานอิชิตันจะร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น ซึ่ง 1,000 ต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งใน New Year Resolution ที่จะปลูกต้นไม้ 10,000 ต้น โดยอีก 9,000 ต้นผมได้ปลูกเสร็จเรียบร้อยที่เขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี 

ภายใน “สวน 50 สุข” อิชิตันได้ร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) จัดทำระบบบริหารจัดการขยะแบบ Closed Loop ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นประโยชน์ของการหมุนเวียนทรัพยากร ผ่านการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อนำกลับเข้าสู่ Circular Economy หมุนเวียนนำขยะกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ เพราะอิชิตันเชื่อว่าแท้จริงแล้วโลกนี้ไม่มีขยะ ถ้าหากเราทุกคนบริโภคอย่างรับผิดชอบ ร่วมมือกันแยกขยะแล้วนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตซ้ำ เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน “สวน 50 สุข” จึงเป็นความสุขที่ผมและพนักงานอิชิตัน จะขอส่งต่อความสุขให้กับสังคมเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนอิชิตันมาตลอด”

ด้าน ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กรบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า GC ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050

และเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาขยะในประเทศไทย GC จึงได้ขยายผลการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้สู่ภาคสังคม ผ่าน “YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพิ่มความสะดวกและส่งเสริมเรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท ไปจนถึงการขนส่งขยะประเภทที่นำไปรีไซเคิลและอัพไซเคิลได้ให้กลับเข้าสู่วงจรการผลิต ลดเส้นทางขยะสู่หลุมฝังกลบอย่างเป็นรูปธรรม โดย GC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำ “YOUเทิร์น” เข้ามาบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีและสนับสนุนให้พื้นที่สวนสาธารณะ 50 สุขแห่งนี้ กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบในการส่งต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้สามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน สร้างประโยชน์ให้ และมีส่วนช่วยสร้างความสุข สร้างสิ่งแวดล้อมดีๆ ให้กับทุกๆ คนในชุมชน ต่อไป”

Make It A Better Place For You & For Me สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีๆ เปิดให้คุณ
ใช้บริการฟรีที่ “สวน 50 สุข” แล้ววันนี้