นวัตกรรมและกลยุทธ์ขององค์กร

นวัตกรรมและกลยุทธ์ขององค์กร

ผู้บริหารบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณเดย์ ยิ่งชล เป็นวิทยากรพิเศษให้กับ มหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ “นวัตกรรมและกลยุทธ์ขององค์กร” 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณเดย์ ยิ่งชล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นวัตกรรมและกลยุทธ์ขององค์กร”            ณ คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการบรรยายนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 60 คน สำหรับวัตถุประสงค์ที่คุณเดย์อยากจะสื่อให้นักศึกษาได้รับทราบ คือ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจของบริษัทฮีโน่ฯ รวมถึงการนำเสนอแนวทางการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยตลอดในช่วงการบรรยาย คุณเดย์ได้ให้แนวคิด และ ให้นักศึกษาได้สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดในการนำไปใช้ในอนาคตของพวกเขาต่อไป

นี้คือหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ฮีโน่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินธุรกิจ เดินคู่ไปกับการดูแลสังคม ให้ครอบครัวฮีโน่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน  ติดตามข่าวสารต่างๆ ของฮีโน่ได้ที่  www.hinothailand.com,  Facebook : Hino Thailand Fan Club, Line : @hinoth, YouTube : Hino Thailand Official และ TikTok : @hinoth