“พวงเพ็ชร” ตอบกระทู้สว. สั่งสำนักพุทธฯ จับตาพระผิดวินัยใกล้ชิด

วันนี้ (4 มีนาคม 2567) เวลา 11.00 น. ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้คำถามทั่วไป ของ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร สมาชิกวุฒิสภา เรื่อง “การแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความกับพระสงฆ์ที่ต้องขาดสมณเพศ ในระหว่างดำเนินกระบวนการยุติธรรม” รวมถึงเสนอแนะแนวทางการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

โดย พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสงฆ์ ที่ทำผิดพระธรรมวินัยเป็นจำนวนมาก จนชาวบ้านหมดศรัทธา ไม่อยากร่วมทำบุญด้วย จึงขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง โดยเสนอให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครของสำนักพุทธฯ เพื่อสนองงาน สอดส่อง ดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดพระธรรมวินัยในแวดวงสงฆ์

ด้าน ดร.พวงเพ็ชร ชี้แจงว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหากรณีพระภิกษุกระทำความผิด เป็นไปตามมหาเถรสมาคมได้ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ ต่างๆ ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้บูรณาการกับ กอ.รมน. และพระวินยาธิการ ในการสอดส่อง ดูแล มิให้พระสงฆ์มีการกระทำความผิด โดยมีสายด่วนความมั่นคง 1374 ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา กรณีพบเห็นพระภิกษุกระทำความผิด ตลอด 24 ชั่วโมง และยังได้สนับสนุนข้อมูลให้เจ้าคณะผู้ปกครองในการดำเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษตามความผิดแห่งพระธรรมวินัย ขณะเดียวกันสำนักพุทธฯ ยังได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลพระกับทางกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้บวชเป็นพระ รวมถึงประวัติอาชญากรรม ป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมในแวดวงคณะสงฆ์ 

“ต้องขอขอบคุณข้อเสนอแนะแนวทางในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบัน รัฐบาลกำลังดำเนินการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนา โดยมีการพัฒนาวัดรองรับการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงข้อมูลวัดกับทาง ททท. ตั้งเป้าเป็นจุดหมายปลายทางสถานที่ปฏิบัติธรรมของโลก” ดร.พวงเพ็ชร กล่าว