SC Asset จับมือ Redek ผุดโมเดล DELPHI ศึกษาวิจัยการอยู่อาศัยแบบใหม่ของคนเมือง

SC Asset จับมือ Redek ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบฯ ผุดโมเดล DELPHI ศึกษาวิจัยการอยู่อาศัยแบบใหม่ของคนเมืองพร้อมกัน 2 โซนหลักของกรุงเทพฯ

นางสาวโฉมชฎา กุลดิลก Head of Corporate Brand พร้อม นายณัฏฐกิตติ์  ศิริรัตน์ Head of Marketing บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ม.ล. จิรทิพย์ เทวกุล ผู้จัดการโครงการ และ ดร.ชำนาญ ติรภาส  หัวหน้าโครงการ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ Redek  จัดทำโครงการวิจัยชื่อ “DELPHI” เพื่อศึกษาโมเดลการอยู่อาศัยแบบใหม่ของคนเมืองใน โซนหลักของกรุงเทพฯ  ภายใต้แนวคิด township concept development โดยจะนำผลงานศึกษาวิจัยนี้มาออกแบบและพัฒนาบนที่ดิน แปลงใหญ่ของบริษัท ทั้งฝั่งโซนเหนือของกรุงเทพ  บริเวณบางกระดี จ.ปทุมธานี  กับโซนตะวันออกของกรุงเทพฯ  บริเวณกรุงเทพฯกรีฑา ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์เรื่อง human-centric  สำหรับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชนในย่านดังกล่าวอย่างแท้จริง

Previous articleไตรมาสแรกสินเชื่อรายใหญ่คึกคัก กสิกรไทยโต 12% จากแรงหนุนส่งออก
Next articleไทยเวียตเจ็ทจัดงาน Sky Career Festival เปิดรับสมัครงานการบินหลายตำแหน่ง