วางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกโครงการกําจัดมูลฝอยผลิตพลังงานไฟฟ้าอ่อนนุช 

วางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกโครงการกําจัดมูลฝอยผลิตพลังงานไฟฟ้าอ่อนนุช 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก โครงการกําจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าอ่อนนุช 1,000 ตัน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช พร้อมด้วย นางสาวจาง เซียวเซียว ทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประธานชุมชนต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ นางสาวจาง เซียวเซียว ทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี และพลเอกอุทัย ชินวัตร ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ 

ในพิธีวางศิลาฤกษ์และพิธียกเสาเอกได้รับเมตตาจากพระราชพัชรญาณมุนี ภาวนาวิธีธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี (หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

ช่วงเช้าเริ่มพิธีสงฆ์ ผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนที่เดินทางมาในงาน ร่วมกันใส่บาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ให้ศีลให้พร เจริญพุทธมนต์ จากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกอบพิธีพราหมณ์ นำถวายเครื่องบวงสรวงบูชาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณมณฑลพิธี เมื่อได้ฤกษ์อันเป็นมงคลประธานฝ่ายสงฆ์ และประธานฝ่ายฆราวาสร่วมกันทำพิธีตอกไม้มงคล วางแผ่นศิลาฤกษ์และยกเสาเอก พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 

จากนั้น เป็นการมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน ผ่านมูลนิธิ รักกันเราทำได้ ให้แก่ประธานในพิธี (องคมนตรี) ซึ่งประธานในพิธี มอบรถพยาบาล 1 คัน ให้กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบ และมอบรถพยาบาล 1 คัน ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ เพื่อใช้ปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป

ซึ่งในงานนี้มีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ประธานชุมชนต่างๆ และพนักงาน บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จํากัด เข้าร่วมพิธีประมาณ 200 คน