บุญนิธิแสตมป์เซเว่นฯ มอบเงินให้มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน ซื้อเครื่อง AED ช่วยชีวิตคน

นพ.ดร.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ รับมอบเงินบุญนิธิแสตมป์เซเว่นฯ เพื่อสาธารณกุศลทั่วประเทศ ซึ่งมาจากการบริจาคแสตมป์ของลูกค้าทั่วประเทศในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 600,000 บาท จากนายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด (ที่ 9 จากซ้าย) ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปจัดหาเครื่องกระตุกคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ Automatic External Defibrillator (AED) จำนวน 10 เครื่อง นำมาติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบ่อยๆ  ได้ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หมดสติจากอาการทางหัวใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนต่อไป ตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing” ณ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้