สิงห์บุรี เตรียมจัด“มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี”

สิงห์บุรี เตรียมจัด“มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี”

สิงห์บุรี เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” สร้างรายได้ให้กับชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็ง

จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี  เตรียมจัดงานมหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” ชวน ช้อป ชิม ชม มนต์เสน่ห์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมผัสอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล จากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง

นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บรี พร้อมด้วย นางสาวจรรยาวรรธน์ อ้วนตา พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนร่วมกันจัดขึ้น  เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและผู้ประกอบการภาคการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  อีกทั้ง เพื่อเชื่อมโยงสินค้ากับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนไปสู่ภูมิภาคอื่น เข้าสู่ตลาดดิจิทัลและเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนทั้งในและต่างประเทศ

Advertisment

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 

** การจัดแสดงนิทรรศการการจัดงาน  “มหกรรม UP EXPO ลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก @ สิงห์บุรี” 

** กิจกรรมเสวนาและกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ กว่า 20 คู่ 

** การสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟ/Food Blogger 

Advertisment

** การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน

** การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สินค้าอุตสาหกรรม กว่า 160 ร้านค้า 

** กิจกรรมสินค้านาทีทอง

** บริการจัดทำพาสปอร์ตใหม่ ต่อพาสปอร์ต 

** กิจกรรมฟรีคอนเสิร์ต

           #วันที่ 24 มินิคอนเสิร์ต โดย เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

           #วันที่ 25 มินิคอนเสิร์ต โดย ตรีชัยณรงค์

           #วันที่ 26 มินิคอนเสิร์ต โดย เปาวลีพรพิมล

           #วันที่ 27 มินิคอนเสิร์ต โดย ใบเตย อาร์สยาม

           #วันที่ 28 มินิคอนเสิร์ต โดย ข้าวทิพย์ธิดาดิน

           #วันที่ 29 มินิคอนเสิร์ต โดย แก้ม วิชญาณี

           #วันที่ 30 มินิคอนเสิร์ต โดย เก่ง ธชย

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนสินค้า และเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการที่มาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานห้าง CS PARK ไชยแสงสิงห์บุรี