“ไทยออโตทูลส์” จับมือ “มทร. ธัญบุรี ” ปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ ดร. พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร และทีมคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด   ผู้นำอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน    ได้ลงนามความร่วมมือกับ รศ.ดร.ประเสริฐ   ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รองรับไทยแลนด์ 4.0

 

 

Previous article“ไทยออโตทูลส์” จับมือ “เทคโนธัญบุรี” ปั้นบัณฑิตวิศวกรรมพันธุ์ใหม่รับไทยแลนด์ 4.0
Next articleONE MAZDA TEAM สร้างฝายชะลอน้ำ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น สระบุรี