คณะสื่อมวลชนไทยและจีน เยี่ยมชม Digital Park Thailand จังหวัดชลบุรี

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายขจิต จิตรสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA และดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDAให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทยและจีน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (Economic Cluster) อาณาจักรใหม่ของกลุ่มเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัลและการลงทุน (Business Digital Innovation) แห่งแรกของประเทศไทย และสถานีดาวเทียมศรีราชาสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านบริการวงจรระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ นอกจากนี้ คณะสื่อมวลชนฯ ยังได้เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Previous articleไม่สร้างสรรค์! นายกฯ ฝากถึงเพจโซเชียล “เขาไม่รักประเทศเขา” หลังทำคลิปถามความเห็นเด็ก
Next article“ผอ.ขนมจีนคลุกน้ำปลา” จ่อผิดวินัยร้ายแรง ต้นสังกัดเตรียมให้ออกจากราชการไว้ก่อน