กระทรวงพาณิชย์ ปั้นนักบริการออกแบบปฏิรูปธุรกิจ

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือกับ ผศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Strategic Design Thinking Workshop : Startup by Design หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Design Service Society 2018 โดยมุ่งเน้นสร้างนักออกแบบหน้าใหม่ ที่จะทำงานควบคู่ไปกับกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup ซึ่งใช้กระบวนการออกแบบมาเป็นเครื่องมือเพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน


“เวทีนี้ถือเป็นการให้โอกาสผู้ให้บริการออกแบบและนักออกแบบหน้าใหม่ ๆ เพื่อมาทำหน้าที่บริการด้านการออกแบบ หรือ Design Service เมื่อก่อนเราใช้โมเดลตามแบบประเทศที่ประสบความสำเร็จในการนำเรื่องการออกแบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในลักษณะของการรับจ้างออกแบบเป็นจ๊อบ ๆ แล้วก็จบกันไประหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์กับนักออกแบบ ซึ่งเราพบว่ามันไม่เหมาะกับประเทศไทย เราจึงเปลี่ยนมาสนับสนุนการใช้โมเดลที่เรียกว่า ไปด้วยกัน คือ เจ้าของแบรนด์จับมือกับผู้ให้บริการออกแบบ ทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบ ร่วมกันค้นหาคุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจ แบรนด์ หรือองค์กร แล้วนำมาต่อยอดด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการดึงจุดเด่นของแบรนด์มานำเสนออย่างสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า Design Value ซึ่งไม่ใช่แค่ทางเลือกของผู้ประกอบการอีกต่อไป แต่คือทางรอดเดียวของธุรกิจยุคดิจิทัล โดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า Design Thinking หรือ คิดออกแบบ ที่นำกระบวนการคิดนี้มาใช้ทำความเข้าใจปัญหาผู้ใช้อย่างลึกซึ้งและนำเสนอทางเลือกใหม่ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ มองผู้ใช้หรือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง” ม.ล.คฑาทอง กล่าว

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของงานด้านออกแบบนั้น ต้องยอมรับว่าเดิมประเทศไทย ตั้งตัวเองเป็นผู้รับจ้างผลิต แต่ปัจจุบันประเทศไทยก้าวไปสู่ผู้ผลิตด้วยแบรนด์ของตัวเอง ดังนั้นงานดีไซน์หรือการออกแบบจึงกลายเป็นเครื่องมือแข่งขันที่จะทำให้แบรนด์แตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ในตลาดโลกได้ และเดิมการออกแบบจะหมายถึงแค่การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามน่าใช้ การออกแบบแพคเกจจิ้งให้ดึงดูดใจ แต่ปัจจุบัน นักออกแบบและผู้ให้บริการออกแบบจะมองแค่นี้ไม่ได้ การออกแบบจะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค ต้องสร้างเรื่องราวเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์

นอกจากนั้น ม.ล.คฑาทอง ยังฝากถึงนักธุรกิจกลุ่ม Startup ว่า “สำหรับในยุคนี้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไร ก็ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกษตรกรก็เป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ นักธุรกิจก็ต้องเป็นนักธุรกิจที่สมาร์ท หมายความว่าจะต้องเรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเกษตรหรือธุรกิจ เพื่อทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่ง Design Thinking หรือ คิดออกแบบ สามารถนำมาใช้เพื่อการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้ได้ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ หลายคนยังเข้าใจว่า นวัตกรรมคือเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ความจริงแล้ว ควรเริ่มจากนวัตกรรมทางด้านความคิด ต้องคิดอะไรที่นอกกรอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดยกิจกรรม Strategic Design Thinking Workshop : Startup by Design ได้ทีมเดอะ เซลล์ ยูนิต มาถ่ายทอดแนวคิดและกลยุทธ์กระบวนการคิดออกแบบ (Strategic Design Thinking) แบบถึงแก่นแท้ เพื่อให้ผู้บริการออกแบบและผู้ประกอบการ สามารถได้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบ “ไปด้วยกัน” ระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือ ธุรกิจ เพื่อตอบสนองการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วม Strategic Design Thinking Workshop ดังกล่าว สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ เว็ปไซต์ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ www.ditp-design.com และเฟสบุ๊คสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Facebook Fanpage idsocietythai

Previous articleกสิกรไทยผนึกม.ธุรกิจบัณฑิตย์ หนุนนักศึกษาให้มีดีเอ็นเอนักธุรกิจในยุคดิจิทัล
Next article“บิ๊กเจี๊ยบ” พอใจผลงาน 2 ปี ส่งไม้ต่อ “บิ๊กแดง” บอกพร้อมกลับรับใช้ชาติ หากทำประโยชน์ได้