นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตดูงานเครือมติชน

นักศึกษา สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานผลิตหนังสือพิมพ์ ข่าวออนไลน์ และโทรทัศน์ ของบริษัทในเครือมติชน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

Previous articleพาชมนิทรรศการ “ลูกศิษย์คิดถึงอาจารย์” รำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
Next articleครม.เห็นชอบร่างฯป้องกันและปราบปรามการลักลอบผู้โยกย้ายถิ่นฐาน จนท.สามารถเรียกหยุดตรวจค้นได้