คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่ เรื่อง CoD เปลี่ยนโลกธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศกร้าว ครบรอบ 80 ปี เผยผลค้นคว้าและวิจัยอย่างเข้มข้นในการเสริมแกร่งองค์กร เรื่อง The Next Gen Corporation of Design : COD สูตรสำเร็จองค์กร
มีดีไซน์ยุคดิจิทัล ผสมผสาน 3 ส่วน คือ A – Aesthetic -สุนทรียะ, T คือ Technology –เทคโนโลยี, P คือ Process- กระบวนการ ที่ผ่านการออกแบบอย่างดีเยี่ยมจนเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรในทุกจุด มาร่วมไขความลับสู่เส้นทางความสำเร็จในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก!!! ในงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ สนใจร่วมลงทะเบียนได้ที่ http://seminar.tbs.tu.ac.th/index.aspx หรือสอบถามเพิ่มเติม
02 696 5730, 02 696 5751